831

ပီႊ 831(DCCCXXXI) ပဵၼ်ပီႊၽဵၼ်ႈ ဢၼ်တင်ႇတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ ၼႂ်းပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူးလီးယၼ်း။

ပီႊတႆး ႑႘႒႓ ၼီႈ ငၢႆးၵၼ်တင်း

• လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ ပ.ၶ. 831 - လိူၼ်မၢၶျ်ႉ ပ.ၶ. 832

ပီႁူဝ်ႁဵင်:
ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ:
ပီႁူဝ်သိပ်း:
ႁူဝ်ပီ:ၽိုၼ်မၢႆ ပီ 831 မႄးထတ်း

လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်မေႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပႃႇ မႄးထတ်း

(1) ဝၼ်း။

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wikipedia.org/w/index.php?title=831&oldid=35197"