မၵူၺ်း၊ ၸႄႈတိူင်း


ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း (မၢၼ်ႈ: မကွေးတိုင်းဒေသကြီး), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Magway Region ဢမ်ႇၼၼ် Magwe Region) (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Zetoeng Makoi]) ပဵၼ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၵၢင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်းၼႆႉ ၼႂ်းၵႃႈ တိူင်းၸဵတ်းတိူင်း ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တိူင်းထိသွင် ဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈသေ တၢင်းၵႂၢင်ႈမၼ်း မီး 44,820 ပၼ်ႇမူၼ်း ၶီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ (17,306 လၵ်းပၼ်ႇမူၼ်း)ယဝ်ႉ။

ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း

Magway Region
ၸႄႈတိူင်း
ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း
ၸွမ်ပိဝ်
ဢွင်ႈတီႈ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ
ဢွင်ႈတီႈ ၸႄႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°46′23″N 93°45′21″E / 20.7729753°N 93.7558439°E / 20.7729753; 93.7558439ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°46′23″N 93°45′21″E / 20.7729753°N 93.7558439°E / 20.7729753; 93.7558439
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း  မၵူၺ်း
ၸႄႈလူင် ဝဵင်းမၵူၺ်း
လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ
 • ၸွမ်ၽွင်းလူင် တွၵ်ႇတႃႇဢွင်ႇမူဝ်းၺူဝ်ႇ (NLD)
 • ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း
 • လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း သၢင်ႈၾိင်ႈမိူင်း လုမ်းတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း
 • လုမ်းတတ်းသိၼ် လုမ်းတတ်းသိၼ် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း
ဢေႇရိယႃႇ
 • ႁုပ်ႈ 44,819 လွၵ်းၵီႇလူဝ်ႇမီႇတႃႇ (17,305 လွၵ်းလၵ်း)
ႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း (2014)[1]
 • ႁုပ်ႈ ၄,၄၆၄,၀၀၀
Demographics
 • ၵူၼ်းၶိူဝ်း မၢၼ်ႈၶႄႇ
ဢိၼ်းတီးယႃးတႆး
ယၢင်းၽိူၵ်ႇ
ၶရႅင်ႇ
 • ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+06:30)
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.magwaygov.org

ဢွင်ႈတီႈလႄႈ တၢင်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်

မႄးထတ်း

ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇပွတ်းၵၢင် မီးၼႂ်းၵႄႈ လတ်ႉတီႇတုတ်ႉ 18 တီႇၵရီႇ 50 မိတ်ႉၼိတ်ႉ လႄႈ 22 တီႇၵရီႇ 47 မိတ်ႉၼိတ်ႉ၊ လွင်ႇၵျီႇတုတ်ႉဢွၵ်ႇ 93 တီႇၵရီႇ 47 မိတ်ႉၼိတ်ႉ လႄႈ 95 တီႇၵရီႇ 55 မိတ်ႉၼိတ်ႉ သေ ၸိူဝ်းပဵꧣ် ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ, ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လႄႈ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်းၼႆႉ မီး 17,305 လွၵ်းလၵ်းယဝ်ႉ။

ၽၢင်ၼႃႈလိၼ်လႄႈ လွင်ႈၼမ်ႉလႆ

မႄးထတ်း

ၸိူဝ်းပဵၼ်ပွတ်းၽၢႆႇဢွၵ်ႇ မႄႈၼမ်ႉၵဵဝ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်ပဵင်းသေ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽၢႆႇပွတ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလဵင်ႉၼမ်ႉတႃႇ သၼ်လွႆရၶႅင်ႇ ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ဝဵင်းမိၼ်းပူး ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ထုင်ႉလိၼ်ပဵင်းယဝ်ႉ။ မႄႈၼမ်ႉၵဵဝ်ၼႆႉ လုၵ်ႉဢဝ်ၽၢႆႇႁွင်ႇ ၵႂႃႇၽၢႆၸၢတ်းသေ လႆလတ်းၵႂႃႇၼႂ်းၵၢင် ၸႄႈတိူင်းယဝ်ႉ။ ႁွင်ႈလူင်ၸိူဝ်းလႆၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇမႄႈၼမ်ႉၵဵဝ်ၼႆႉ ပိၼ်းၶျွင်းယိၼ်းၶျွင်း၊ တွင်းတေၶျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉၽၢႆႇတူၵ်း လႆၶဝ်ႈၼႆႉ မႄႈၼမ်ႉၶျိၼ်းတႂိၼ်းၸလိၼ်းၶျွင်းမူင်းၶျွင်းမၢၼ်းၶျွင်းမိၼ်းတူင်းၶျွင်း ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၾိင်ႈၾႃႉယႃႇသီႇ

မႄးထတ်း

ပဵၼ်ထုင်ႉၶူင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ပွတ်းၵၢင် မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇလႄႈ ၽူၼ်ဢေႇတႄႉတႄႉသေ မီးၾိင်ႈၾႃႉ မႆႈႁဝ်ႉႁႅင်းယဝ်ႉ။

ၸႄႈလူင်

မႄးထတ်း

ၸႄႈလူင် ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်းၼႆႉပဵၼ် ဝဵင်းမၵူၺ်း ယဝ်ႉ။

ၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း၊ ဝဵင်း၊ ပွၵ်ႉ၊ ဢိူင်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ

မႄးထတ်း

တီႈ ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်းၼႆႉ မီးၸႄႈတွၼ်ႈ (5) ဢၼ်ယဝ်ႉ။

 1. ၸႄႈတွၼ်ႈမၵူၺ်း
 2. ၸႄႈတွၼ်ႈမိၼ်းပူး
 3. ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ
 4. ၸႄႈတွၼ်ႈတယႅတ်ႉ
 5. ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႉၵေႃး

ၸႄႈဝဵင်း (႒႕) ဢၼ်

မႄးထတ်း
 • ၸႄႈတွၼ်ႈမၵူၺ်း (႖) ၸႄႈဝဵင်း
 1. ၸႄႈဝဵင်းမၵူၺ်း
 2. ၸႄႈဝဵင်းယေႇၼၢၼ်ႇၶျွင်း
 3. ၸႄႈဝဵင်းၶျွၵ်ႉ
 4. ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇတႂိၼ်းၵျီး
 5. ၸႄႈဝဵင်းမျူဝ်ႉတိတ်ႉ
 6. ၸႄႈဝဵင်းၼၢတ်ႉမွၵ်ႉ
 • ၸႄႈတွၼ်ႈမိၼ်းပူး (႕) ၸႄႈဝဵင်း
 1. ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပူး (သၵု)
 2. ၸႄႈဝဵင်းပုၼ်ႉၽျူႇ
 3. ၸႄႈဝဵင်းငၽႄး
 4. ၸႄႈဝဵင်းသလိၼ်း
 5. ၸႄႈဝဵင်းသေႇတုၵ်ႉတရႃႇ
 • ၸႄႈတွၼ်ႈပၶူၵ်ႉၵူႇ (႕) ၸႄႈဝဵင်း
 1. ၸႄႈဝဵင်းမျႅင်ႇ
 2. ၸႄႈဝဵင်းပၶူၵ်ႉၵူႇ
 3. ၸႄႈဝဵင်းပွၵ်ႉ
 4. ၸႄႈဝဵင်းသဵၵ်ႉၽျူႇ
 5. ၸႄႈဝဵင်းယေႇသၵျူဝ်ႇ
 • ၸႄႈတွၼ်ႈၵၢၼ်ႉၵေႃး (႓) ၸႄႈဝဵင်း
 1. ၸႄႈဝဵင်းၵၢၼ်ႉၵေႃး
 2. ၸႄႈဝဵင်းထီးလိၼ်း
 3. ၸႄႈဝဵင်းသေႃး
 • ၸႄႈတွၼ်ႈတယႅတ်ႉ (႖) ၸႄႈဝဵင်း
 1. ၸႄႈဝဵင်းဢွင်ႇလၢၼ်ႇ
 2. ၸႄႈဝဵင်းၵၢမ်ႇမ
 3. ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းတူင်း
 4. ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းလႃႉ
 5. ၸႄႈဝဵင်းသိၼ်ႇပွင်ႇဝႄး
 6. ၸႄႈဝဵင်းတယႅတ်ႉ

ဝဵင်းမီး (႓႐) ဝဵင်း၊ ပွၵ်ႉမီး (႑႘႔) ပွၵ်ႉ၊ ဢိူင်ႇမီး (႑႕႓႕) ဢိူင်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈ မီးၵႂႃႇ (႔႗႙႘) ဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ။[2]


ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
 1. (May 2015) Census Report, The 2014 Myanmar Population and Housing Census 2. Naypyitaw: Ministry of Immigration and Population, 17. 
 2. နေပြည်တော် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ဦးရေ စာရင်းချုပ် (၁၆. ၂. ၂၀၁၆)