လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း တမ်ႈတီႈၼႂ်းလုမ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ။ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၸႃႇတိ မၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ရၶႅင်ႇ၊ ထၼု၊ ဢၢင်းသႃး၊ တွင်ႇလိူဝ်း၊ ယေႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်း တိပႅတ်ႈ-မၢၼ်ႈ (Tibeto-Burman Language) ၼၼ်ႉ မၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၼမ်သေပိူၼ်ႈ။ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ မီးယူႇ 32 လၢၼ်ႉသေ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဝႆႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်မၢႆသွင်သေ ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ယူႇ။ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸၢဝ်းၵႂၢမ်း တိပႅတ်ႈ-မၢၼ်ႈ (Tibeto-Burman Language)။ ၸၢဝ်းၵႂၢမ်းတိပႅတ်ႈ-မၢၼ်ႈၼႆႉ သမ်ႉၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းၸုမ်းၶႄႇတိပႅတ်ႈ (Sino Tibetan-Language Family)။ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢၼ်မီး သဵင်ၶိုၼ်ႈလူင်း (Tonal)၊ ဢၼ်မီးသဵင်တႅမ်ႇသုင် (Pitch-Register)၊ ပဵၼ်ၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးၶေႃႈလဵဝ် (Monosyllabic) ၼမ်တႄႉတႄႉ။ လၢႆးၶပ်ႉ တူၼ်းသၻ်ႉၻႃႇမၼ်း ၵႂႃႇၸွမ်း ၵတ်ႉတႃး၊ ၵၢမ်ႇ၊ ၵိရိယႃႇ ပဵၼ် (analytic language)ယဝ်ႉ။ တူဝ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ တူဝ်လိၵ်ႈ ပရမ်ႇႁမီႇ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႉတီႈလိၵ်ႈမွၼ်းသေ ပဵၼ်မႃး။

ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ
လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (ဢၼ်တႅမ်ႈ)
ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ (ဢၼ်လၢတ်ႈ)
သဵင်ဢွၵ်ႇ IPA: mjəmàzà
mjəmà zəɡá
ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ
ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ
33 လၢၼ်ႉ (2007)[1]
Second language: 10 million (no date)[2]
မုင်ႉၽႃႇသႃႇ
ပိူင်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ
ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
တူဝ်ဢၵ်ႉၵရႃႇမၢၼ်ႈ
လိၵ်ႈၵူၼ်းဢမ်ႇႁၼ်တႃ မၢၼ်ႈ
သၢႆငၢႆပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်
လွင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းလုမ်း
မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၽူႈထိင်းသိမ်း ၸွမ်းၶႂၢင်ႇ ၸုမ်းလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ
ၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇ
ISO 639-1 my
ISO 639-2 bur (B)
mya (T)
ISO 639-3 myaၶူတ်ႉဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး
ၶူတ်ႉႁင်းၶေႃ:
int – ဢၢင်းသႃး
tvn – ၵႂၢမ်းထဝႄႇ
tco – ၵႂၢမ်းတွင်ႇယူဝ်း
rki – ၵႂၢမ်းရၶႅင်ႇ
rmz – ၵႂၢမ်းမရႃႇမႃႇ
Glottolog sout3159[3]
Linguasphere 77-AAA-a
တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး မၢႆႁၢင်ႈ သဵင်ဢွၵ်ႇ IPA ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး လွင်ႉၵမ်ႉထႅမ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ် ? ၊ လွၵ်းသီႇၸဵင်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈတူၺ်း လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ IPA ၼႆ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈ Help:IPA လႆႈယူႇ။

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈ မႄးထတ်း

Fonts supporting Burmese characters မႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း

 1. Mikael Parkvall, "Världens 100 största språk 2007" (The World's 100 Largest Languages in 2007), in Nationalencyklopedin
 2. Burmese at Ethnologue (15th ed., 2005)
 3. (2013) "Southern Burmish", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
 • Becker, Alton L. (1984). "Biography of a sentence: A Burmese proverb.", in E. M. Bruner: Text, play, and story: The construction and reconstruction of self and society. Washington, D.C.: American Ethnological Society, 135–55. 
 • Bernot, Denise (1980). Le prédicat en birman parlé (in ပြင်သစ်). Paris: SELAF. ISBN 2-85297-072-4. 
 • Cornyn, William Stewart (1944). Outline of Burmese grammar. Baltimore: Linguistic Society of America. 
 • Cornyn, William Stewart (1968). Beginning Burmese. New Haven: Yale University Press. 
 • Green, Antony D. (2005). "Word, foot, and syllable structure in Burmese.", in J. Watkins: Studies in Burmese linguistics. Canberra: Pacific Linguistics, 1–25. ISBN 0-85883-559-2. 
 • Okell, John (1969). A reference grammar of colloquial Burmese. London: Oxford University Press. 
 • Roop, D. Haigh (1972). An introduction to the Burmese writing system. New Haven: Yale University Press. 
 • Taw Sein Ko (1924). Elementary handbook of the Burmese language. Rangoon: American Baptist Mission Press. 
 • Watkins, Justin W. (2001). "Illustrations of the IPA: Burmese". Journal of the International Phonetic Association 31 (2): 291–95. doi:10.1017/S0025100301002122. 
 • Wheatley, Julian K. (1987). "Burmese.", in B. Comrie: Handbook of the world's major languages. Oxford: Oxford University Press, 834–54. ISBN 0-19-520521-9. 
 • (1989) South East Asia Languages and Literatures: Languages and Literatures: A Select Guide. University of Hawaii Press. ISBN 0-8248-1267-0. 
 • ဢၽိထၢၼ်ႇမၢၼ်ႈ
 • Waxman, Nathan (2014). "The Naturalization of Indic Loan-Words into Burmese: Adoption and Lexical Transformation". Journal of Burma Studies 18 (2): 259–290. doi:10.1353/jbs.2014.0016.