လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ

လၵ်းၸဵင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမျၢၼ်ႇမႃႇ ၼႆႉ ၶိုၼ်းထႅမ်ႇသႂ်ႇ 6 မူင်း 30 မဵတ်ႉ တီႈ လၵ်းယၢမ်းၵရိၼ်းၼိတ်ႉသေ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉတႃႇတၢင်းပီ တႃႇတၢင်းမိူင်းယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၵၢၼ်းလွင်ႇတီႇထုတ်ႉ 97 တီႇၵရီႇ 30 မဵတ်ႉသေ ၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။[1]

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. Myanmar: Facts and Figures. Ministry of Information, Union of Myanmar. 2002.