Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်သေ၊ ပိူင်လူင် ၸႂ်ႉတႃႇ tag ၼႃႈလိၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ CSD G3 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ တူၺ်းတီႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼၼ်ႉလႄႈ။

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တေဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈပၼ်တီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် လႄႈ လွင်ႈတိၼ်လူၼ်းမိုဝ်းၶၼ်း ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း

မႄးထတ်း

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဝႆႉတီႈၼိူဝ်သုတ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေမွတ်ႇၼၼ်ႉ။

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ

မႄးထတ်း

{{db-g3}}

This is the most basic form of the template.

{{db-g3|bot=ExampleBot}}

ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ (Author)

မႄးထတ်း

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်တင်း လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉတေ တၢင်ႇလၢတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸိုင် ၸႂ်ႉ ၶူတ်ႉၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉသေ ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈၵႂႃႇတႅမ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇႁႂ်ႈႁူႉ တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။ တီႈ PageName ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃးၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။

{{subst:nonsensepage|PageName|header=1}}

ပေႃးႁဵတ်းၼင်ႇၼႆ တေၼႄပၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ပၼ်ၽၢင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

မႄးထတ်း