ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Db-a2

(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Db-foreign ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်သေ၊ ပိူင်လူင် ၸႂ်ႉတႃႇ tag ၼႃႈလိၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ CSD A2 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ တူၺ်းတီႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼၼ်ႉလႄႈ။

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တေဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈပၼ်တီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း

မႄးထတ်း

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဝႆႉတီႈၼိူဝ်သုတ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေမွတ်ႇၼၼ်ႉ။

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ

မႄးထတ်း

{{db-a2|source=SourceProject:SourcePageName}}

"SourceProject" ၼႆႉ ပဵၼ် ပရေႃးၵျႅၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းသေ SourcePageName ၼႆႉ ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉလွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


လွင်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၽူႈသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ (Author)

မႄးထတ်း

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢဝ် လွင်ႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉသေ တေမွတ်ႇပႅတ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆၸႂ်ႉၶူတ်ႉၽၢႆႇတႂ်ႈသေၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၶွပ်ႈ တႃႇၵႂႃႇတႅမ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢၼ်တႄႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉမႃးလႄႈ။ တီႈ PageName ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တၢင်ႇလၢတ်ႈ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ၊ တီႈ "SourceProject" ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ပရေႃးၵျႅၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း လႄႈ တီႈ SourcePageName ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈသႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉလွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉလႄႈ။

{{subst:foreign-warn|PageName|header=1|source=SourceProject:SourcePageName}}

ပေႃးႁဵတ်းၼႆၼႆ မၼ်းတေၼႄပၼ် ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ ပၼ်ၽၢင်ႉ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယဝ်ႉ။

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

မႄးထတ်း