Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်သေ၊ ပိူင်လူင် ၸႂ်ႉတႃႇ tag ၼႃႈလိၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ CSD G7 ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ ဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ တူၺ်းတီႈ လွၵ်းသဵၼ်ႈ ဢၼ်မီး ၽၢႆႇၶႂႃႇ ၼၼ်ႉလႄႈ။

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉဢၼ်ၼႆႉ တေဢဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈပၼ်တီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း

မႄးထတ်း

ထႅမ်းပလဵၵ်ႉၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဝႆႉတီႈၼိူဝ်သုတ်း တီႈၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်တေမွတ်ႇၼၼ်ႉ။

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ

မႄးထတ်း

{{db-g7}}

ပိူင်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင် ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းꩪမ်မတႃယဝ်ႉ။

{{db-g7|rationale=DeletionRationale}}

DeletionRationale ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ တႅမ်ႈလွင်ႈသပ်းလႅင်းဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင် တေလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆသေ တေဢဝ် တူဝ်လိၵ်ႈလႅင်သေ ၼႄဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။ တီႈၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ ႁင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၵႂႃႇတႅမ်ႈပၼ် ဢမ်ႇတႅမ်ႈဢမ်ႇပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်တေမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈ CSS လႄႈ Javascript

မႄးထတ်း
ၼႃးလိၵ်ႈ CSS ဢမ်ႇၼၼ် JavaScript - ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်း ၼႃႈလိၵ်ႈလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢၼ်ဢဝ် .css ဢမ်ႇၼၼ် .js သေသုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆ ၸႂ်ႉပိူင်ၼင်ႇ ၽၢႆႇလင်ၼႆႉလႄႈ။
/* {{db-g7}} */
ႁူမ်ႈဝႃး တေဢမ်ႇၼႄပၼ် ထႅဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တေမွတ်ႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉသေတႃႉ မၼ်းတေဢဝ်သႂ်ႇပၼ် တီႈၼႂ်း ပိူင်ထၢၼ်ႈ Category:ၸွမ်းလူၺ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသေ ၸိူဝ်းတႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇတူၺ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

မႄးထတ်း