ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Db-nonsense-notice

(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Nonsensepage ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

[[:{{{1}}}]] ၼႆႉ ထုၵ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈ ၵမ်းလဵဝ်

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ သင်ဝႃႈပဵၼ် ပွင်ႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼႆၸိုင် လူပၼ် ၵူႈမိုဝ်း လၢႆးတႅမ်ႈ ပွင်ၵႂၢမ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ။

ၼႃႈလိၵ်ႈ [[:{{{1}}}]] ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး။ ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ် တွၼ်ႈ G1 ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ၼႆ ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတီႈပွင်ႇ လႄႈ တူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ၼိူဝ်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢင်ႈမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၸၢမ်းသၢင်ႈၵူၺ်းၼႆၸိုင်၊ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈၸၢမ်းသၢင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈၵႂႃႇႁဵတ်းတီႈ sandbox လႄႈ။

{{safesubst:#if:|{{{secondparagraph}}}|သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇမွတ်ႈပႅတ်ႈ ယွၼ်ႉၶေႃႈမၵ်းမၢႆဢၼ်ၼႆႉ ၼႆၸိုင် ၊ [[:{{{1}}}|ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတႃႇဢုပ်ႇ]] သေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ "တႃႇသၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်" ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ လႆႈယူႇ။ ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေမီးသုၼ်ႇ သပ်းလႅင်းၼႄယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၢႆ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၽၢင်ႉပၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေၸၢင်ႈထုၵ်ႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ တႃႇမွတ်ႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယႃႇပေႈဢဝ်ပႅတ်ႈ။

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[သၢင်ႈ]