တွင်ႇငူႇ၊ ဝဵင်း

ဝဵင်း တီႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ၊ မျၢၼ်ႇမႃႇ

ဝဵင်းတွင်ႇငူႇ (မၢၼ်ႈ: တောင်ငူမြို့), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: [Daungoo] Error: {{Lang}}: text has italic markup (help)), (သဵင်ဢွၵ်ႇ [Taungngu]) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇယဝ်ႉ။ ဝဵင်းတွင်ႇငူႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၽင်ႇ မႄႈၼမ်ႉၸိတ်ႉတွင်း ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇသုတ်းသုတ်း တီႈ ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းတႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉတီႈႁိမ်းၽင်ႇတၢင်းလူတ်ႉၵႃး သဵၼ်ႈတၢင်းတႃႈၵုင်ႈ-တႃႈလိူဝ်ႇ မၢႆ(႑) ၼၼ်ႉသေ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးသၢႆတၢင်းလူတ်ႉၵႃး ၵပ်းသိုပ်ႇဝႆႉၸူးတင်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇဝဵင်းတၢၼ်ႇတွင်ႇ လႄႈ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၽႂ်း တႃႈၵုင်ႈ-တႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆႉ လတ်းၵႂႃႇၽၢႆႇတူၵ်းဝဵင်း ယၢၼ်ၸဵတ်းလၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသေ ၸွမ်းတၢင်းလူတ်ႉၵႃးၼႆ ယၢၼ် ႑႗႕ လၵ်းသေ ပေႃးၸွမ်းတၢင်းလူတ်ႉလဵၼ်းၼႆႉ ၵႆယၢၼ် ႑႕႐ လၵ်ႈယဝ်ႉ။

ဝဵင်းတွင်ႇငူႇ
ဝဵင်း
ဝဵင်းတွင်ႇငူႇ is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ဝဵင်းတွင်ႇငူႇ
ဝဵင်းတွင်ႇငူႇ
ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 18°56′23″N 96°26′04″E / 18.9398354°N 96.4343621°E / 18.9398354; 96.4343621ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 18°56′23″N 96°26′04″E / 18.9398354°N 96.4343621°E / 18.9398354; 96.4343621
မိူင်း မျႅၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း ၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတွင်ႇငူႇ
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းတွင်ႇငူႇ
ၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆႇ 54 ထတ်း (16 မီႇတႃႇ)
ႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း (2014) 121,000
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)
မၢႆသူင်ႇလိၵ်ႈ 08101

ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈဢၼ်ၼိူင်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်ႇသေ ဝဵင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတႄႉ ပဵၼ်

  1. ဝဵင်းတွင်ႇငူႇ
  2. ဝဵင်းထၢၼ်းတပိၼ်ႇ
  3. ဝဵင်းဢုၵ်ႉတႂိၼ်း
  4. ဝဵင်းၵျွၵ်ႉၵျီး
  5. ဝဵင်းၽျူး
  6. ဝဵင်းယေႇတႃႇသျေႇ

တွင်ႇငူႇၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ဝဵင်းၵဝ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း မႃး ၶုၼ်ပၢင်သိုပ်ႇပၢၼ်လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃးတီႈၼႂ်း ပိုၼ်းမၢၼ်ႊဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဝႃႈ ၵေႇတုမတီႇ ၼႆသေ ပေႃးဢဝ်တီႈၼႂ်းပိုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ပၢၼ်ၼိူင်ႈပၢၼ် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းမႃးယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၵွင်းမူးၵဝ်ႇၵႄႇ၊ ၶူးဝဵင်းလႄႈ ဝဵင်းၵဝ်ႇတွင်ႇငူႇ ႁွင်ႉ ဢေႇတုမတီႇၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ယူႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ

မႄးထတ်း

တွင်ႇငူႇဢွၼ်ႇ (ပထမတွင်ႇငူႇ)

မႄးထတ်း

တွင်ႇငူႇလူင်(တုတိယတွင်ႇငူႇ)

မႄးထတ်း

တႂႃႇရဝတီႇ

မႄးထတ်း

ၵေႇတုမတီႇ

မႄးထတ်း

တွင်ႇငူႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၶူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇ

မႄးထတ်း

ဢွင်ႈတီႈၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်

မႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း