ၵျွၵ်ႉပတွင်း၊ ဝဵင်း


ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း (မၢၼ်ႈ: ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့), (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Kyaukpadaung)ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်းၸႄႈတွၼ်ႈၺွင်ႇဢူး ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇပွတ်းၵၢင် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢၼ်ၵႆႇၵၼ်တင်း ဝဵင်းမျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ ႕႙ လၵ်းယဝ်ႉ။ တၢင်းၵႂၢင်ႈဝဵင်းၼႆႉ မီး ႒ လၵ်းပၼ်ႇမူၼ်းသေ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ဢၼ်ၵဵပ်းမိူဝ်ႈ ပီ 1953 ၼၼ်ႉ မီးမႃး ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 5480 ယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတီႈဝဵင်းၼႆ့ ပိူင်လူင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၼႃးသေ ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇ ၼမ်ႉထၢၼ်ထူဝ်ႇလိၼ်ငႃးၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇၵႅင်း၊ ၶွၵ်ႇသၼၢၵ်ႈၶႃး ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း
ဝဵင်းၼႂ်းၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
ၸိုဝ်ႈပႅင်း: လိၼ်မွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း
ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: The Land of Bright Yellow Michelia Champaca
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း
ဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း
ဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျႅၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°50′22″N 95°07′05″E / 20.8394398°N 95.1179552°E / 20.8394398; 95.1179552ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 20°50′22″N 95°07′05″E / 20.8394398°N 95.1179552°E / 20.8394398; 95.1179552
မိူင်း မျႅၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၺွင်ႇဢူး
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်း
ၼႃႈသုင်ပၢင်ႇလၢႆႇ 1,262 ထတ်း (385 မီႇတႃႇ)
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)

ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၶုၼ်ဢၼေႃႇယထႃႇ ပူးၵမ်ႇ ၵေႃႉတႄႇတင်ႈမႃးသေ တီႈၼႆႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ် ၶုၼ်ဢၼေႃႇယထႃႇ ႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢွင်ႇပႄႉ ပီႈဢၢႆႈ ၶုၼ်သူၵ်ႉၵတေးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈတႄႈ ၸင်ႇတင်ႈပၼ် ဝၢၼ်ႈဝဵင်းမႃးယဝ်ႉ။ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်းၼႆႉ မီးမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ်မီးႁၢင်ႈမွၵ်ႇ ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် မွၵ်ႈ 60 ထတ်း 70 ထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸင်ႇဝႃႈ လဵပ်ႈဢိင်ၼိူဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁၢင်ႈမွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ် ၵျွၵ်ႉပတွင်း (ၵျွၵ်ႉပၢၼ်းတွင်း) ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ တီႈၼိူဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ် မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်တႄႇၵွင်းမူးသေ ၵိူဝ်းယမ်ဝႆႈသႃယူႇယဝ်ႉ။ ၵွင်းမူးၸိူဝ်းလိုဝ်းလင်ၼႆႉ ပဵၼ် မျႃႉသူၺ်ႇၵူႇ လႄႈ သူၺ်ႇတွင်ႇဢူး ၼႆယဝ်ႉ။ လွႆပူၵ်ႉပႃး ဢၼ်မီးတၢင်းသုင် 4982 ထတ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၼၼ်ႉ ၵႆယၢၼ်တင်းဝဵင်း 8 လၵ်းၵူၺ်း။ လုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၼႃႉ (ပျိၼ်းမၼႃး) တေႃႇ ၵျွၵ်ႉပတွင်းၼႆႉ မီးတၢင်းၽႄ လူတ်ႉလဵၼ်းသေ လုၵ်ႉဢဝ်ၵျွၵ်ႉပတွင်း တေႃႇ မျိၼ်းၶျၢၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမဵၵ်ႉထိလႃႇဝဵင်းမၵူၺ်း ၼၼ်ႉ မီးတၢင်းလူတ်ႉၵႃးသေ ၵပ်းသိုပ်ႇတေႃႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၶဝ်ႈမုၼ်းမူင်ႉပျႃးတလႅတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်လီ တွၼ်ႈတႃႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉပတွင်းယဝ်ႉ။ ဢႃႇလူးၶူဝ်ႈၵျွၵ်ႉပတွင်းၼႆႉၵေႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ [1]

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၂)