ပၢၼ်းတွင်း၊ ဝဵင်း

(လုၵ်ႉတီး ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း (မၢၼ်ႈ: ပန်းတောင်းမြို့ ; ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Pandaung) ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းပၵ်းလုမ်း ၸႄႈဝဵင်းပၢၼ်းတွင်းၸႄႈတွၼ်ႈပျီႇၸႄႈတိူင်းပႃႇၵိူဝ်မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၽင်ႇၽၢႆႇၶႂႃ ၼမ်ႉၵဵဝ်သေ မီးဝႆႉ ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းပျီႇ ယၢၼ် 9 လၵ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်သၢႆတၢင်းလိၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉ မိူင်းလူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး တိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵႄႈလွႆတွင်ႇၵူၵ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်းသေ ၵႂႃႇလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈသွင်တိုၵ်ႉႁႃယဝ်ႉလႄႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ပႆႇပိုတ်ႇလႆႈ သၢႆတၢင်းၼမ်ႉ၊ သၢႆတၢင်းလူမ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉဢဝ် တိူင်းရၶႅင်ႇ ၵႃႉၶၢႆၸူး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်းၼႆႉ ယၢမ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပဵၼ်ဝဵင်းၵိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ။ သဵၼ်ႈတၢင်းၵႄႈလွႆတွင်ႇၵူၵ်ႉ လႄႈ ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်းၼႆႉ ၵႆယၢၼ်မွၵ်ႈ 39 လၵ်းၼႆႉၵူၺ်း။ တႃႇၵႂႃႇၸူး ဝဵင်းတွင်ႇၵူၵ်ႉ ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်တၢင်းလူတ်ႉၵႃးသေ ပေႃးလတ်းၶၢမ်ႈလွႆလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် လႆႈၵႂႃႇမွၵ်ႈ 100 လၵ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း
ဝဵင်းၸိူဝ်းမီးၼႂ်း မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း is located in မိူင်းမၢၼ်ႈ
ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း
ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း
ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ၼႄဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 18°42′47″N 94°51′20″E / 18.7131863°N 94.855551°E / 18.7131863; 94.855551ၵူဝ်ႇဢေႃးတိၼဵတ်ႉ: 18°42′47″N 94°51′20″E / 18.7131863°N 94.855551°E / 18.7131863; 94.855551
မိူင်း  မျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈတိူင်း  ပႃႇၵိူဝ်
ၸႄႈတွၼ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈပျီႇ
ၸႄႈဝဵင်း ၸႄႈဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း
ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်း
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)

ၸွမ်းလူၺ်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း မိူဝ်ႈပီ 1953 ၼၼ်ႉသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တီႈဝဵင်းပၢၼ်းတွင်းၼႆႉ မီးမႃး 3430 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸမ်ၵၼ်တင်း သၼ်လွႆရၶႅင်ႇ သေ ၼႃႈလိၼ်ဢမ်ႇပဵင်းလီသေဢမ်ႇၵႃး ၽုၼ်ႇ ဢမ်ႇပေႃးလီလႄႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢမ်ႇပေႃးၸၢင်ႈႁဵတ်းၼမ်။ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ ဝဵင်းပၢၼ်းတွင်းၼႆႉ ၽႅၼ်ႇမၼ်ႈ လႄႈ ၶီႈၶင်ႈယဝ်ႉ။

ၽြႃးၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်တီႈဝဵင်းပၢၼ်းတွင်းၼႆႉ ပဵၼ် ၽြႃးပေႃႇတေႃႇမူသျိၼ်ႇၽျူႇ ဢၼ်မီးတီႈ ၽင်ႇၼမ်ႉၵဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။[1]

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇမၢၼ်ႈ၊ သွႆႉ (7)၊ ၼႃႈလိၵ်ႈ (38)