ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ (ပၢႆးၸၢင်ႈ)

(လုၵ်ႉတီး ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:VPT ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)
ပိၼ်ႇႁူဝ်ၼႃႈလိၵ်ႈ