ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇဝႆႉ။ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်။

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မႄးထတ်း

Example: {{If IP|text for IP users|text for logged in users}}

By default, <span>...</span> tags are used to wrap the specified content. |tag=div can be used if the content contains block-level elements.

ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ မႄးထတ်း

Displays wikitext based on whether or not a user is logged in.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
If IP1 yes

Wikitext to display if user is not logged in

Contentsuggested
If user2 no

Wikitext to display if user is logged in

Contentsuggested
tagtag

Changes the HTML tag used

Default
span
Example
div
Unknownoptional

တူၺ်းပႃး မႄးထတ်း