'ဢူဝ်းသီးၼီးယႃး (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ: Oceania; UK: /ˌʃiˈɑːniə, ˌsi-/[3] ဢမ်ႇၼၼ် US: /ˌʃˈæniə/),[4] Oceanica [5]) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈ ဢၼ်ဢဝ်ၵုၼ်ဢွၼ်ႇၵုၼ်ဢီႈ ၸိူဝ်းမၢၵ်ႇမိူဝ်ဝႆႉတီႈ ပၢင်ႇလၢႆႇသမုၵ်ႉတရႃႇၼၼ်ႉ ၸူႉတုမ်ၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးတေလႆႈလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်းလီသေၼၼ်ႉၸိုင် ၸၢင်ႈမၵ်းမၢႆဝႃႈ ပဵၼ်မိူၼ်းမူႇၵုၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းၵႄႈ ဢႃႇမႄႇရိၵၸၢၼ်း ဢၼ်ၵႃႈတီႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လႄႈ မိူင်းဢေႃႉသထရေးလီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဢူဝ်းသီးၼီးယႃး (geopolitical)
Oceania (orthographic projection).svg
ဢေႇရိယႃႇ ႘,႕႒႕,႙႘႙ km2 (႓,႒႙႑,႙႐႓ sq mi)
ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 41,570,842 (2018, 6th)[1][2]
လွင်ႈသတ်ႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း ႔.႑႙/km2 (႑႐.႙/sq mi)
GDP (nominal) $1.630 trillion (2018, 6th)
ၵူၼ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်း Oceanian
မိူင်း
ၼႃႈလိၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ပိူၼ်ႈ
ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ
ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် UTC+09 (Papua, Palau) to UTC-6 (Easter Island) (West to East)
ဝဵင်းဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ
ဢူဝ်းသီးၼီးယႃး (geographic)
Oceania, broad (orthographic projection).svg
ဢေႇရိယႃႇ ႑႐,႙႗႕,႖႐႐ km2 (႔,႒႓႗,႗႐႐ sq mi)
ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း 37.8 million (2010)
ၵူၼ်းၶိူဝ်းယူႇသဝ်း Oceanian
မိူင်း
ၼႃႈလိၼ်လႆႈပိုင်ႈဢိင်ပိူၼ်ႈ
ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ
ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် UTC+7 (Sumatra) to UTC-6 (Easter Island)
ဝဵင်းဢၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း

  1. "World Population prospects – Population division". United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
  2. "Overall total population" – World Population Prospects: The 2019 Revision (xslx). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
  3. Pronunciation: The New Oxford Dictionary of English (1998) ISBN 0-19-861263-X — p.1282 "Oceania /ˌəʊsɪˈɑːnɪə, -ʃɪ-/".
  4. Oceania. 'Dictionary.com'. Random House, Inc. (2012). Retrieved on 2014-03-08
  5. "Oceanica" definition. The Free Dictionary. Retrieved on 2 April 2013