ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Administrators

Wikipedia Administrator.svg

ၽႃႇသႃႇတႆးEdit

ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ် မွတ်ႇလႆႈၼႃႈလိၵ်ႈ၊ ၵေႃႉဢၼ်မူၼ်ႉမႄးလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈၸိူဝ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ဢႅတ်ႇမိၼ်ႇၼႆ မႃးလဝ်ႈယွၼ်းလႆႈ m:requests for permissions တီႈၼႆႈယူႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉၼႆ တိူဝ်းသၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉ။

ပူႇၵႄႇဝီႇၶီႇ (sysop) ၼႆႉ မၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝီႇၶီႇသေ မၼ်းၵႅတ်ႇၶႄပၼ် လွင်ႈယႃႉၵဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပူႇၵႄႇဝီႇၶီႇၼႆႉ မၼ်းၵႆႉ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇတူၺ်းဝီႇၶီႇ မၢၼ်ႇမၢၼ်ႇယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ မႄးထတ်းလွင်ႈတႅမ်ႈၵူၺ်းတႄႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပဵၼ် ပူႇၵႄႇဝီႇၶီႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈတေမႄး မိူင်ၼင်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၼၼ်ႉၸိုင် လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ် ဝီႇၶီႇပူႇၵႄႇယူႇယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်ႈ ဝီႇၶီၵေႃႉလႂ်ၽၢႆလႂ်သေဢမ်ဝႃႈ ဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လဝ်ႈတၢင်ႇ ယွၼ်းပဵၼ် ပူႇၵႄႇဝီႇၶီႇလႆႈ ၵႃႈတီႈ Requests for adminship ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ပူႇၵႄႇဝီႇၶီႇ ၸိူဝ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈတူၺ်းလႆႈ တီႈၼႆႈယူႇၶႃႈ။ လွင်ႈတၢင်ႇပဵၼ် ပူႇၵႄႇဝီႇၶီႇၼႆႉ ဢဝ်သဵင် ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ပၼ်သေၵေႃႈ တႅပ်းတတ်းပၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ၸၢင်ႈလူတူၺ်းလႆႈ သၢႆတၢင်း ပူႇၵႄႇဝီႇၶီႇ ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။

EnglishEdit

An administrator is a person who can delete pages, as well as alter pages that are protected.

To become an administrator, write a request (preferably in English) on m:requests for permissions.

သဵၼ်ႈမၢႆ ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ ဢႅတ်ႇမိၼ်ႇEdit