ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ၼႆႉ ပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇတႆး တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင် (ဢေႃးၵၢသ်ႉ 2020 ၼႆႉ) သႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း 7,276 ႁူဝ်ယဝ်ႉ။

Favicon of Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး
Wikipedia-logo-v2-shn.svg
လိူင်ႈမဵဝ်း ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ
ၸဝ်ႈၶွင် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ shn.wikipedia.org
လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် Optional
ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇတႆး
ပီတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 14၊ 2,018; ႒႐ လိူၼ် ပူၼ်ႉမႃး (2,018-11-14)

သၢႆပိုၼ်းမႄးထတ်း

ၽိုၼ်မၢႆၶၢဝ်းယၢမ်းမႄးထတ်း

  • 2018 - တႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး။


ၶေႃႈမုၼ်းမႄးထတ်း

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး (update)
ပွင်ႈၵႂၢမ်း 7,276
ၼႃးလိၵ်ႈ 18,165
ၾၢႆႇ 29
လွင်ႈမႄးထတ်း 39,808
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း 1,777
ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၸိူဝ်းတူင်ႉတိုၼ်ႇႁႅင်း 12
ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ် 2

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈမႄးထတ်း