မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ

(လုၵ်ႉတီး United Kingdom ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

"မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ"ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၵၢၼ်ပၢၼ်ႇပွင်ႊဢၼ်ၼိူင်ႈသေ တင်ႈမီးဝႆႉယူႇ တီႈၾၢင်ႇပႃႈႁွင်ႇလိုမ်ယူးရူပ်ႉ။ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵုၼ်ၼမ်ႉသေယဝ်ႉ ႁူမ်ႇႁူမ်ႈပႃး ၵရဵတ်ႉပရိတ်ႉထိၼ်ႇ၊ မူႇၵုၼ် ၽၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဢၢႆးယႃႇလႅၼ်း။ ဢၢႆးယႃႇလႅၼ်းႁွင်ႇ ၵွၺ်းပဵၼ်လႅၼ်ႊလိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်း လိၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၢႆးယႃႇလႅၼ်း ဢၼ်တင်ႈသဝ်း ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁၢင်းၶေႃ။ ၼွၵ်ႈသေၶွပ်ႇလႅၼ်ႊလိၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉတႄႉ မိူင်းဢင်းၵိတ်ႉ(ဢမ်ႇၼၼ်) ယူႊၶေႊ ၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉသမုတ်ႉ ဢႅတ်ႉတလႅၼ်းတိၵ်ႉ၊ ပၢင်ႇလၢႆႇပွတ်းႁွင်ႇ၊ ႁွင်ႊၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉဢင်းၵိတ်ႉလႄႈ ပၢင်ႇလၢႆႇဢၢႆးရိသျ်ႉၶဝ် လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ၵရဵၵ်ႉပရိတ်ႈတဵၼ်ႈ လႄႈ ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇႁွင်ႇ
ယူႇၼၢႆႉတႅတ်ႉ ၶိင်းတမ်း
ၸွမ်ပိဝ် မိၵ်ႈမၢႆ
ၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်း: "God Save the King"[note 1]
the  ဢွင်ႈတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႁေႃၶမ်း ပရိတ်ႈတဵၼ်ႇ   (ၶဵဝ်ၸမ်ႉ)

ၼႂ်း ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ  (ၶွၼ်ႇၸမ်ႉ)

ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ
လႄႈ ဝဵင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ
လၼ်ႇတၼ်ႇ
51°30′N 0°7′W / 51.500°N 0.117°W / 51.500; -0.117
ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း  ဢိင်းၵလဵတ်ႈ
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (2011)
လွင်ႈၵိူဝ်းယမ်
Demonym
မဵဝ်းမိူင်း ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ လႄႈ ပိူင်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း
လုၵ်ႈၸုမ်း
ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်
• ၼၢင်းႁေႃၶမ်း
Charles III
• ၸွမ်ၽွင်းလူင်
Boris Johnson
တႄႇတင်ႈ
• ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1707
1707မေႇ 11
• ၽွတ်ႈႁႅၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 1800
1801ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 1
• လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢိင်ႇၵလူဝ်ႇ ဢၢႆးရိတ်ႉၸ်
1922ဢေႇပရႄႇ 12
ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း
• 2020 လၢမ်း
Increase 67,886,004[2] (ၸၼ်ႉ - 21st)
• 2011 သဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ႁိူၼ်း
63,182,178[3] (ၸၼ်ႉ - 22nd)
• လွင်ႈသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း
(ၸၼ်ႉ- 50th)
GDP (PPP) လၢမ်း 2019 
• ႁူမ်ႈ
Increase $3.131 trillion[4] (ၸၼ်ႉ- 9th)
• Per capita
Increase $46,827[4] (ၸၼ်ႉ - 26th)
GDP (nominal) လၢမ်း2019 
• ႁူမ်ႈ
Decrease $2.744 trillion[4] (ၸၼ်ႉ- 6th)
• Per capita
Decrease $41,030[4] (ၸၼ်ႉ - 20th)
Gini (2017) Negative increase 33.1[5]
ၵၢင် · 33rd
HDI (2018) 0.920[6]
သုင်ႁႅင်း · 15th
ငိုၼ်းတွင်း Pound sterling[note 3] (GBP)
ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႃႈလိၼ် Greenwich Mean Time, WET (UTC )
• ၶၢဝ်းမႆႈ (DST)
British Summer Time, WEST (UTC+1)
[note 4]
ပိူင်ဝၼ်းတီႈ dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd (AD)
ပိူင်သၢႆလူတ်ႉ မိုဝ်းသၢႆႉ[note 5]
ၶူတ်ႉတႄႇလီႇၾူင်း +44[note 6]
Internet TLD .uk[note 7]

မိူင်းဢင်းၵတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်တိုဝ်းပၵ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း(ပိူင်ၸဝ်ႈၾႃႉ)သေ မီးလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈၵၢင်ႊၵႂၢၼ်းပွင်ႊဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းယူႊၶေႊၼၼ်ႉ တေမီးဢိင်းၵလႅၼ်း၊ ဢၢႆးယႂ်းလႅၼ်းႁွင်ႇ၊ သၵွတ်ႉတလႅၼ်းလႄႈ မိူင်းဝေးလ်ၼႆသေ မီး 4 မိူင်း။ ပဵၼ်ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ပၢၼ်ႇပွင်ႊလူၺ်ႈ ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇသေ ၸေႊဢၼ်လုမ်းလူင်ပွင်ႊၸိုင်ႈပၵ်းမီးဝႆႉသမ်ႉ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းလၼ်ႊတၼ်ႊ။ မိူင်းယူႊၶေႊၼႆ့ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းယဝ်ႉသေ ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းထီႈႁူၵ်းဢၼ်မီးၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ။ ယူႊၶေႊၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်တႄႇလုၵ်ႈၽိုၼ်ႉၾၢႆႇၵၢၼ်ၸၢၵ်ႈသေ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၸဝ်ႉၸူဝ်ႊပီႊ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁုပ်ႈ 19 လႄႈ 20 ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႊဝႃႈ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်မီးဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈၼႂ်းၵမ်ႈၾႃႇၼႆႉသေတႃႉၵေႃႈ၊ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈသိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၵမ်းၼိူင်ႈလႄႈပွၵ်ႈၵမ်းသွင်သေ လႅၼ်ႊလိၼ်ၸိုင်ႈတုမ်ႊၵႅၼ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႊၶေႊလႆႈပူတ်းပွၺ်ႇသေ ဢဵၼ်ႁႅင်းၸိုင်ႈမိူင်းၵေႃႈ လႆႈယူပ်ႈယွမ်းလူင်း။ ၵူၺ်းၼႃႇၵေႃႈ ယူႊၶေႊတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢဵၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း

 1. There is no authorised version of the national anthem as the words are a matter of tradition; only the first verse is usually sung.[1] No law was passed making "God Save the Queen" the official anthem. In the English tradition, such laws are not necessary; proclamation and usage are sufficient to make it the national anthem. "God Save the Queen" also serves as the Royal anthem for certain Commonwealth realms. The words Queen, she, her, used at present (in the reign of Elizabeth II), are replaced by King, he, him, his when the monarch is male.
 2. "This category could include Polish responses from the country specific question for Scotland which would have been outputted to ‘Other White’ and then included under ‘White’ for UK ‘White Africans’ may also have been recorded under ‘Other White’ and then included under ‘White’ for UK."
 3. Some of the devolved countries, Crown dependencies and British Overseas Territories issue their own sterling banknotes or currencies, or use another nation's currency. See List of British currencies for more information
 4. Also in observed by the Crown dependencies, and in the two British Overseas Territories of Gibraltar and Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (though in the latter, without daylight saving time). For further information see Time in the United Kingdom#British territories
 5. Except two overseas territories: Gibraltar and the British Indian Ocean Territory.
 6. Excludes most overseas territories
 7. The .gb domain is also reserved for the UK, but has been little used.
 1. National Anthem (15 January 2016). Retrieved on 4 June 2016
 2. World Population Prospects - Population Division - United Nations.
 3. 2011 UK censuses. Office for National Statistics. Retrieved on 17 December 2012
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 World Economic Outlook Database, October 2019. International Monetary Fund. Retrieved on 30 October 2019
 5. Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey. Eurostat.
 6. Human Development Report 2019. United Nations Development Programme (2019). Retrieved on 9 December 2019