မွၼ်း
ဘာသာ မန်
သဵင်ဢွၵ်ႇ [pʰesa mɑn]
ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈမိူင်းမွၼ်းၸႄႈမိူင်းမွၼ်းၸႄႈတိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇ
ပွတ်းတွၼ်ႈ ထုင်ႉၼိူဝ်ၵုၼ် ဢေႇယႃႇဝတီႇ လႄႈ ထုင်ႉပွတ်းဢွၵ်ႇ
ၸၢဝ်းၶိူဝ်း မွၼ်း
ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ
1 လၢၼ်ႉပၢႆ (2020)[1]
မုင်ႉၽႃႇသႃႇ
ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ မွၼ်း-မၢၼ်ႈ
သၢႆငၢႆပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်
ႁပ်ႉယိုၼ်ပဵၼ်ၽႃႇသႃႇ ၸုမ်းၵူၼ်းဢေႇ
ၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇ
ISO 639-3 Either:
mnw – Modern Mon
omx – Old Mon
omx Old Mon
Glottolog monn1252  Modern Mon[2]
oldm1242  Old Mon[3]
တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး မၢႆႁၢင်ႈ သဵင်ဢွၵ်ႇ IPA ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး လွင်ႉၵမ်ႉထႅမ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ် ? ၊ လွၵ်းသီႇၸဵင်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈတူၺ်း လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ IPA ၼႆ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈ Help:IPA လႆႈယူႇ။
ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး
ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇတႆး
တီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉ
မီးဝႆႉ တီႈပိုတ်ႇ တီႈပွင်ႇ ၶေႃႈသပ်းလႅင်းမၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင် မႄးထတ်း

  1. Modern Mon at Ethnologue (18th ed., 2015)
    Old Mon at Ethnologue (18th ed., 2015)
  2. (2013) "Mon", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
  3. (2013) "Old Mon", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.