ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ

ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ သေ ပဵၼ် ပပ်ႉသပ်းလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ မႄးထတ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Wiktionary
Wiktionary logoလူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ
Detail of the Wiktionary main page. All major wiktionaries are listed by number of articles.
ၼႃးလိၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ႁင်း wiktionary.org
လိူင်ႈမဵဝ်း ပပ်ႉသပ်းဢွၼ်ႇလၢႆး
ၸဝ်ႈၶွင် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း
ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ပပ်ႉသပ်းလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ
ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.wiktionary.org
Alexa ၸၼ်ႉ Decrease 756 (ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2015)[1]
လွင်ႈတၢင်ႇမၢႆၽၢင် Optional
ၽႃႇသႃႇ ဢၼ်ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း 170 ပၢႆ
ပီတႄႇပိုတ်ႇတၢင်ႇ 2002၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 12
သၢႆငၢႆယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင်ယူႇ

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

ႁဵင်းၵွင်ႉၽၢႆႇၼွၵ်ႈထတ်း