မိူင်းမၢၼ်ႈ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
| ၸိုဝ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(၃) = [[ႁိၼ်ႇၼရီႇဝႅၼ်ႇထီးယူႇ|ဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇဝႅၼ်ႇထီးယူႇ]]
| ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း =[[ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ|တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ]]
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၁) = [[ပုဂံခေတ်ပၢၼ်ပူးၵမ်ႇ|ပုဂံတိုင်းပြည်မိူင်းပူးၵမ်ႇ]]
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၁)= ၁၀၄၄-၁၂၈၇
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၂) = တိုင်းပြည်အသေးများမိူင်းဢွၼ်ႇဢိတ်း
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၂) = ၁၂၈၇-၁၅၃၁
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၃) = [[တောင်ငူခေတ်ပၢင်တွင်ႇငူႇ|တောင်ငူတိုင်းပြည်မိူင်းတွင်ႇငူႇ]]
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၃) = ၁၅၃၁-၁၇၅၂
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၄) = [[ကုန်းဘောင်ခေတ်ပၢၼ်ၵူင်းပွင်ႇ|ကုန်းဘောင်တိုင်းပြည်မိူင်းၵူင်းပွင်ႇ]]
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၄) = ၁၇၅၂-၁၈⁠၈၅
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၅) = [[ကိုလိုနီခေတ်ပၢၼ်ၶူဝ်းလၼီႇ|ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ခေတ်ပၢၼ်ၶူဝ်းလၼီႇ]]
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၅) = ၁၈⁠၈၆-၁၉၄၈
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၆) = လွတ်လပ်ရေးလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၆) = ၁၉၄၈ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ၄
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၇) = သိမ်းဢၢမ်းၼၢၵ်ႈ
| GDP_PPP_အဆင့် = ၅၃
| GDP_PPP_per_capita = US $ ၆,၃၆၀<ref name=imf2 />
| GDP_PPP_per_capita_အဆင့်GDP_PPP_per_capita_ၸၼ်ႉ = ၁၂၇
| HDI = ၀.၅၅၆
|HDI_change = Increase<!--increase/decrease/steady-->
| HDI_ref = <ref name="HDI">{{Cite web |url=http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-en.pdf |title=2015 Human Development Report Summary |year=2015 |accessdate=14 December 2015 |publisher=United Nations Development Programme | pages=21–25}}</ref>
| HDI_အဆင့် = ၁၄၅
|drives_on = ညာမောင်းမိုဝ်းၶႂႃ
| ဗဟိုဘဏ် = [[ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ|ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ]]
| ဗဟိုဘဏ် = [[မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်|မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်]]
| ငွေ = [[မြန်မာကျပ်ငွေငိုၼ်းမၢၼ်ႈ|ကျပ်ၵျၢပ်ႈ]] (MMK "K")
| အထိမ်းအမှတ်များမွၵ်ႇမၢႆတွင်း = ပန်းမွၵ်ႇ - [[ပိတောက်|ပိတောက်]]<ref name="">{{Cite web |url=http://www.aseansec.org/18203.htm |title=ASEAN National Flowers |accessdate=၂၀၀၈-၀၇-၁၇ |work=ASEAN |publisher= |date=၂၀⁠၀၆ |language=အင်္ဂလိပ်}}</ref>၊ သစ်ပင် - [[ကျွန်း(အပင်)|ကျွန်း]]
| ISO 3166-1 = MM
| cctld = [[.mm|.mm]]