ၸုမ်းမိူင်းဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

m
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
mNo edit summary
|title = 2 observers
|{{Flag|Papua New Guinea}}
|{{Flagicon|East Timor}} [[မိူင်းတီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ|တီႇမေႃးပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ]]
|{{Flagicon|East Timor}} [[East Timor|Timor Leste]]
}}
| ethnic_groups =
| leader_name1 = [[Lim Jock Hoi]]
| established_event1 = {{nowrap|[[ASEAN Declaration|Bangkok Declaration]]}}
| established_date1 = 8[[1967]] August[[ဢေႃးၵၢတ်ႉ 19678]]
| established_event2 = [[ASEAN Charter|Charter]]
| established_date2 = 16[[2008]] December[[တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 200816]]
| area_km2 = 4,522,518<ref name="ASEAN-Indicators">{{cite web|title=Selected Basic ASEAN Indicators |url=http://www.asean.org/images/2015/January/selected_key_indicators/Summary%20table_as%20of%20December%202014_R.pdf |website=ASEAN.organisation |publisher=ASEANstats |access-date=9 May 2015 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20150904103519/http://www.asean.org/images/2015/January/selected_key_indicators/Summary%20table_as%20of%20December%202014_R.pdf |archive-date=4 September 2015 }}</ref>
| area_sq_mi = 1,712,602
15

edits