ၸုမ်းမိူင်းဢေးသျႃးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox geopolitical organisation | name = ဢႃႇသီႇယၼ်ႇ | linking_name...")
 
No edit summary
| image_flag = Flag of ASEAN.svg
| image_symbol = Seal of ASEAN.svg
| symbol_type = Emblemမိၵ်ႈမၢႆ
| motto = "One Vision, One Identity, One Community"<ref>{{cite web|title=ASEAN Motto|url=http://www.asean.org/asean/about-asean/asean-motto|website=ASEAN.org|publisher=ASEAN|access-date=9 May 2015|archive-date=18 March 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20150318053132/http://www.asean.org/asean/about-asean/asean-motto|url-status=live}}</ref>
| anthem = "[[The ASEAN Way]]"
| admin_center = [[Jakarta]]
| coordinates = {{Coord|6|14.3353|S|106|47.9554|E|type:city}}
| languages_type = [[Workingၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း language]]တီႈၵၢၼ်
| languages = [[English language|English]]<ref>{{cite book|title=ASEAN Charter|publisher=Association of Southeast Asian Nations|pages=29|url=http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf|quote='''Article 34.''' The working language of ASEAN shall be English.|access-date=29 October 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20151109180154/http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf|archive-date=9 November 2015|url-status=dead|df=dmy-all}}</ref>
| languages2_type = Official languages<br>of contracting states