ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 16: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
m (Saimawnkham ၶၢႆႉယဝ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ 16 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ တေႃႇ ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 16: Updating Naming)
No edit summary
 
}}
 
'''16ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ16''' ၼႆ့ ပေႃးဢဝ် ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၵျူႇလီႇယႅၼ်ႇဝႃႈ တႄႇတီႈ 1501 တေႃႇ 1600 ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈပၢႆးပိုၼ်းၶဝ်ဝႃႈတႄႉ 16ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီၼႆႉ16ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ၽိင်ႈငႄႈမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။ ၸပဵင်ႇ လႄႈ ပေႃႇတူႇၵီႇၶဝ်ၼႆႉ ဢဝ်တင်းသၢႆတၢင်းၼမ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတင်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵမ်ႇၽႃႇယဝ်ႉ။ ၼႃႈလိၼ်တီႈ ၵမ်ႇၽႃႇမႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူဝ်ႇလူဝ်ႇၼီႇႁင်း ၸပဵင်ႇ လႄႈ ပေႃႇတူႇၵီႇယဝ်ႉ။ ပေႃႇတူႇၵီႇၼႆ့ ပဵၼ် ၵူၼ်းၵႃႉပၢင်ႇလၢႆႇပိူင်လူင် တွၼ်ႈတႃႆ ဢေးသျႃး လႄႈ ဢႃႇၾရိၵယဝ်ႉ။ တီႈၼႃးလိၼ်ၽၢႆႇဢွၵ်ႇပွတ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ဢႅမ်ႇပႃႇရႃႇ Ottoman သိုပ်ႇယိုင်ႈယႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵေႃပႃးၼီးၵတ်ႉၼႆ့ မၼ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ လူၵ်ႈဢၼ်ဢဝ် လႅတ်ႇပဵၼ်ၵၢင်ၵႅၼ်ၼၼ်ႉသေ ထုၵ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းယဝ်ႉ။ တီး[[မူႇမုၵ်ႉၸုမ်းၽုင်လၢဝ်]] ၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ် [[သူႇပႃႇၼူဝ်ႇဝႃႇ]] SN 1572 ယဝ်ႉ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တေႃႇလမီႇ လႄႈ ဢရိတ်ႉၸ်တူဝ်ႇတႄႇၶဝ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈဝၢႆႇႁူဝ်ၸူး လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပၢႆးသၢႆႊ တီႈ [[ပၢႆးလိူၼ်လၢဝ်]]ယူႇယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==
{{Reflist}}
{{ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ}}
{{ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ}}
{{Stub}}
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:16ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ16]]