ၸလိၼ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox settlement |official_name = ၸႄႈဝဵင်းၸလိၼ်း |native_name = |settlement_type = [...")
 
No edit summary
 
|website =
}}
 
'''ၸႄႈဝဵင်းၸလိၼ်း''' ({{Lang-my|စလင်းမြို့နယ်}} ; {{Lang-en|Salin Township}}) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈဝဵင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း [[ၸႄႈတွၼ်ႈမိၼ်းပူး]]၊ [[ၸႄႈတိူင်းမၵူၺ်း]]၊ [[မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝဵင်းပၵ်းလုမ်းၸႄႈဝဵင်းၼႆႉ ပဵၼ် [[ၸလိၼ်း၊ ဝဵင်း|ဝဵင်းၸလိၼ်း]]ယဝ်ႉ။
 
==ၽိုၼ်ဢိင်==