2019: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

m
ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{လိူၼ် (2019)}} {{21 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ}} '''2019''' == ၽိုၼ်မၢႆ ပီ...")
 
mNo edit summary
{{လိူၼ် (2019)}}
{{21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ}}
{{21 ၸူဝ်ႈပၢၵ်ႇပီ}}
'''2019'''
== ၽိုၼ်မၢႆ ပီ 2019 ==
 
[[Category:2019]]
[[ပိူင်ထၢၼ်ႈ:2010 ႁူဝ်သိပ်းပီ]]
[[Category:2000 ၸူဝ်ႈသိပ်းပီ]]