လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ပိူင်ထၢၼ်ႈ:ပီႁူဝ်ႁဵင် 2"

m
Saimawnkham ၶၢႆႉယဝ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:2 ၸူဝ်ႈႁဵင်ပီ တေႃႇ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:2 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ: Updating Naming
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "ပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇ...")
 
m (Saimawnkham ၶၢႆႉယဝ်ႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:2 ၸူဝ်ႈႁဵင်ပီ တေႃႇ ပိူင်ထၢၼ်ႈ:2 ႁူဝ်ႁဵင်ပီ: Updating Naming)