ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Help contents back}}{{/Header}} <div style="border:2px solid #A3B1BF;padding:.5em 1em 1em 1em;border-top:none;backgr...")
 
No edit summary
'''<span style="font-size:x-large; padding-top: 0.3em; display: block;">ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်?</span>'''
[[File:Great Feeling.ogv|250px|thumb|A short video about the satisfaction editors get from contributing]]
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼႆႉ မၼ်း [[ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ]] လႆႈလၢႆဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈ၊ မႄးထတ်းယဝ်ႉ။ လႆႈၶိုင်ပွင်ဝႆႉ ပိူင်ဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ [[ဝီႇၶီႇ]] ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်းလူၺ်ႈ ၸွမ်းယၢမ်းမူင်းၵူၼ်ႈထၢၼ်ႈသေၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုင်ပွင် ႁႂ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမၢႆသႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်း [[Help:ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ|ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ]] လႄႈ [[WPHelp:RCလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ|လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇလူတူၺ်း လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၼၼ်ႉၼႆ တူၺ်းတီႈ '''[[Wikipedia:လွင်ႈဝႅပ်ႉသႆႉ|လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]'''ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
 
<big>'''ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်'''</big><br />