လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
 
တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃၼႆႉ မၼ်းမီးဝႆႉယူႇ တီႈတွၼ်ႈပွတ်းဢွၵ်းၽၢႆႇႁွင်ႇ [[မိူင်းတႆး| မိူင်းတႆး]] ယဝ်ႉ။ ပ​ဵၼ်တီႈဢၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ၶဝ်ယူႇႁၢမ်ႉၼမ်သေ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼင်ႇ လႃးႁူႇ၊ ဢႃႇၶႃႇ၊ တႆးလွႆ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇသဝ်းၸွမ်း ၵၼ်ယူႇ။ မၼ်းမီးဝႆႉ ၸေႈဝငေ်းၸႄႈဝငေ်း (႖) ၸေႈဝဵင်းသေၸႄႈဝဵင်းသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၸေႈတွၼ်ႈၸႄႈတွၼ်ႈ (႒) ၸေႈတွၼ်ႈယဝ်ႉ။ၸႄႈတွၼ်ႈယဝ်ႉ။
 
ဢိင်ၼိူဝ် (ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အရ ပုဒ်မ ၅၆။(ဂ))သေလႄႈ ဢဝ်ၸေႈဝဵင်းဢဝ်ၸႄႈဝဵင်း ႁူၵ်းၸေႈဝဵင်းႁူၵ်းၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် တိူင်း ဝႃႉ ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။
 
 
 
==ၸႄႈဝဵင်း==
==ၸေႈဝဵင်း==
 
# [[ပၢင်ဝၢဝ်း၊ ဝဵင်း|ၸႄႈဝဵင်း ပၢင်ဝၢဝ်း]]
# [[ပၢင်သၢင်း၊ ဝဵင်း|ၸႄႈဝဵင်းပၢင်သၢင်း]]
# [[ႁူဝ်ပၢင်ႇ၊ ဝဵင်း|ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ႇပၢင်ႇ]]
# [[မၢၵ်ႇမင်ႉ၊ ဝဵင်း|ၸႄႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမင်ႉ]]
# [[ဝဵင်းမၢၵ်ႇမင်ႉ| ၸေႈဝဵင်းမၢၵ်ႇမင်ႉ]]
 
[[Category:!Main category]]