လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ Sai Myo Thura Kyaw

ၶူၼ်ႉႁႃ တႃႇ လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽႄႇၼေတူပ်ႉဝႆႉ
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(မႂ်ႇသုတ်း | ၵဝ်ႇသုတ်း) တူၺ်း (ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

19 မေႇ 2022

 • 22:4122:41, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +132 N ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Numerical conversion templatesၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{template category}} Category:Conversion templates Category:Number templates Category:Mathematical formatting templates" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:4022:40, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +159 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Hexcolor2blueၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{#expr: {{hex2dec|{{{1}}}}} mod {{hex2dec|100}} }}<noinclude> Category:Color conversion templates Category:Numerical conversion templates </noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3922:39, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,289 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Darken1/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE. --> ==လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း== Darkens a color component.<br>This template can be substituted. '''သႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း''': * first parameters: a single RGB color component value to darken, numeric and in range 0..255 * second parameter: amount by which to darken in % (0 = no cha..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3822:38, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +326 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Darken1ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly>{{ {{{|safesubst:}}}#expr:({{{1}}})*(1-({{{2}}})/100)round 0}}</includeonly><noinclude> {{Template for discussion/dated|action=|page=Darken1|otherpage=|link=Wikipedia:Templates for discussion/Log/2022 May 19#Template:Darken1|help=off|bigbox={{#invoke:Noinclude|noinclude|text=yes}}}} {{Documentation}}</noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3722:37, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,294 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lighten1/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE. --> ==လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း== Lightens a color component.<br />This template can be substituted. '''သႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း''': * first parameters: a single RGB color component value to lighten, numeric and in range 0..255 * second parameter: amount by which to lighten in % (0 = no c..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3722:37, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +140 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lighten1ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly>{{ {{{|safesubst:}}}#expr:255-(255-({{{1}}}))*(1-({{{2}}})/100) round 0}}</includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3622:36, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +4,773 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lighten/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE. --> ; လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း : Lightens a color. : This template can be substituted (provided that the optional ''format'' template is substitutable). ; သႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း :* first 3 parameters: color to lighten as R, G, B color values, each numeric and in range 0..255 :* fourth..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3522:35, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +247 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Lightenၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly>{{ {{{|safesubst:}}}{{{format|hex3}}}|{{ {{{|safesubst:}}}Lighten1|{{{1}}}|{{{4}}}}}|{{ {{{|safesubst:}}}Lighten1|{{{2}}}|{{{4}}}}}|{{ {{{|safesubst:}}}Lighten1|{{{3}}}|{{{4}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Documentation}}</noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3522:35, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,467 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:RGB/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE --> Converts three 8-bit numbers or three percentages to a "rgb(''r'',''g'',''b'')" value, usable in CSS color properties.<br />This template can be substituted. Useful for all sorts of color-related nefarious purposes. === သႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း === * three parameters, each numeric in the range 0..255..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3422:34, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +97 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:RGBၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly>rgb({{{1}}},{{{2}}},{{{3}}})</includeonly><noinclude> {{documentation}} </noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3322:33, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,175 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Hex2/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE --> ; ၶေႃႈသပ်းလႅင်း တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း : Converts an 8-bit number to hexadecimal using two digits, useful for formating RGB color components. : This template can be substituted. ; သႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း :* one parameter, numeric in the range 0..255 (larger n..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3222:32, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +383 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Hex2ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly>{{ {{{|safesubst:}}}#switch:{{ {{{|safesubst:}}}#expr:(({{{1}}})/16-0.5 round 0)mod 16}}|-1|0=0|1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|8=8|9=9|10=A|11=B|12=C|13=D|14=E|15=F|?}}{{ {{{|safesubst:}}}#switch:{{ {{{|safesubst:}}}#expr:({{{1}}})mod 16}}|-1|0=0|1=1|2=2|3=3|4=4|5=5|6=6|7=7|8=8|9=9|10=A|11=B|12=C|13=D|14=E|15=F|?}}</includeonly><noinclude> {{documentation}} </noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:3122:31, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,653 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Hex3/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE. --> ; ၶေႃႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း : Converts three 8-bit numbers to hexadecimal. Useful for all sorts of color-related nefarious purposes. : This template can be substituted. ; ၶေႃႈသႂ်ႇ :* three parameters, each numeric in the range 0..255 (larger..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:2922:29, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +182 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Hex3ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly>{{{#| #}}}{{ {{{|safesubst:}}}Hex2|{{{1}}}}}{{ {{{|safesubst:}}}Hex2|{{{2}}}}}{{ {{{|safesubst:}}}Hex2|{{{3}}}}}</includeonly><noinclude> {{documentation}} </noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:2822:28, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +4,824 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Darken/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE. --> ; လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း : Darkens a color. : Template can be substituted. ; ၶေႃႈသႂ်ႇ :* first 3 parameters: color to darken as R, G, B color values, each numeric and in range 0..255 :* fourth parameter: amount by which to darken in % (0 = no change, 100 = black) :* optional ''for..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 22:2722:27, 19 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +439 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Darkenၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly>{{ {{{|safesubst:}}}{{{format|Hex3}}}|{{ {{{|safesubst:}}}Darken1|{{{1}}}|{{{4}}}}}|{{ {{{|safesubst:}}}Darken1|{{{2}}}|{{{4}}}}}|{{ {{{|safesubst:}}}Darken1|{{{3}}}|{{{4}}}}}}}</includeonly><noinclude> {{Template for discussion/dated|action=|page=Darken|otherpage=|link=Wikipedia:Templates for discussion/Log/2022 May 19#Template:Darken|help=off|bigbox={{#invoke:Noinclude|noinclude|text=yes}}}} {{Docume..." ယၢမ်းလဵဝ်

18 မေႇ 2022

11 မေႇ 2022

10 မေႇ 2022

 • 06:0106:01, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +209 N ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Conversion templatesၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{template category|description=This is a list of mathematical conversion templates.}} {{see also|WP:CALC}} Category:Mathematical function templates Category:Wikipedia formatting and function templates" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 06:0006:00, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း −4 ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Color conversion templatesNo edit summary ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5905:59, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +509 N ပိူင်ထၢၼ်ႈ:Color conversion templatesၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Template category|description={{center|'''This is a list of color conversion templates <br />and color conversion reference tables like {{tl2|XColor}}.'''}} If you add this code at the end of the template, please make sure that the opening <code><nowiki><noinclude></nowiki></code> starts on the same line as the last char of the template code. Alternatively, use the method described in WP:DPP.}} :See also: ..."
 • 05:5805:58, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,755 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Colort/1rowၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{colort}} <onlyinclude>|- {{#if:{{{id|}}}|id={{{id}}}|}} !style="border-left:solid {{{width|4em}}} rgb({{{r}}},{{{g}}},{{{b}}}); text-align:left; font-weight:normal;"| {{{name}}} |style="border-left:solid 2px {{{border}}};border-right:solid 1px {{{border}}};font-family:monospace;"| #{{{hex}}} |style="border-left:solid 1px {{{border}}};border-right:solid 0px {{{border}}};text-align:right;padding-right: {{{padding}}..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5705:57, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +7,717 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Colort/Color/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Please place categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata (see Wikipedia:Wikidata) --> Color table row, for use with {{tl|Colort}}, which creates the column headings. == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == <code><nowiki>{{Colort/Color</nowiki></code> :{{para|name|<var>common name</var>}} – may contain markup :{{para|alias|<var>alte..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5605:56, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +5,447 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Colort/Colorၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<noinclude> {{Colort}} </noinclude> |- {{Colort/{{#if:{{{narrow|}}}|2|1}}row |code={{{code|{{#if:{{{link|}}}|{{{html_name|{{{name|{{{alias|}}}}}}}}}|rgb({{{r|0}}},{{{g|0}}},{{{b|0}}})}}}}} |name={{#if:{{{sort|}}}|{{sort|{{{sort}}}|{{#if:{{{link|}}}|[[{{{link}}}|{{{name}}}]]|{{{name}}}}} }}|{{#if:{{{link|}}}|[[{{{link}}}|{{{name|''no name''}}}]]|{{{name|''no name''}}}}} }} |r={{{r|0}}} |g={{{g|0}}} |b={{{b|0}}} |red..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5605:56, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,668 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Colort/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{documentation subpage}} Color table header, for use with {{tl|Colort/Color}}, which generates the rows. == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == ; <code>{{tlx|Colort|<var>optional parameters</var>}}</code> See {{tl|Colort/Color}} for usage. === ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ === ; {{para|narrow|true}}: switches a narrow variant that is not sortable and has two rows per color ; {{para|caption|<var>..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5505:55, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +3,739 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Colortၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{| class="wikitable {{#if:{{{narrow|}}}||sortable}} {{{class|}}}" style="padding:2px;{{{style|}}}" |+ {{{caption|Colors}}} {{#if:{{{narrow|}}} |<!--narrow color table--> !style="border-left:solid {{{width|1em}}} {{{border|#CCC}}};border-right:solid 2px {{{border|#AAA}}};" rowspan="2"{{!}} Name(s) !colspan="4" scope="colgroup" style="border-right:solid 2px {{{border|#AAA}}}"{{!}} RGB color mode..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5305:53, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +871 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:M1/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Place categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata --> This template is used to create a link to a module in the format shown below. == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == <code><nowiki>{{</nowiki>m1|<var>module name</var><nowiki>}}</nowiki></code> == တူဝ်ယၢင်ႇ == <code><nowiki>{{</nowiki>m1 | EditAtW..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5205:52, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +115 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:M1ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly>[[Module:{{#if:1|{{{1}}}}}|{{#if:1|{{{1}}}}}]]</includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5205:52, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +952 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:M2/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Place categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata --> This template is used to create a link to a module in the formats shown below. == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == <code><nowiki>{{</nowiki>m2|<var>module name</var><nowiki>}}</nowiki></code> <code><nowiki>{{</nowiki>m2|<var>module name</var>|<var>function name<..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5105:51, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +217 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:M2ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<includeonly><nowiki>{{#invoke:</nowiki>[[Module:{{#if:1|{{{1}}}}}|{{#if:1|{{{1}}}}}]]{{#if: {{{2|}}} | <nowiki>|</nowiki>{{#if:1|{{{2}}}}} }}<nowiki>}}</nowiki></includeonly><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:5005:50, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +6,086 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Color contrast conformance/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!--Categories where indicated at the bottom of this page, please; interwikis at Wikidata (see Wikipedia:Wikidata)--> {{Lua|Module:Color contrast}}<!-- via Template:Color contrast ratio --> == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == The '''[[Template:{{BASEPAGENAME}}]]''' gives a "AAA", "AA" or "none" judgment for the level of conformance to WCAG 2.0 of two colors together,..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4905:49, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +781 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Color contrast conformanceၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<noinclude><!-- -=========================================================================================== - Color_contrast_conformance - give levels AAA, AA and none for acceptable color contrast -=========================================================================================== -- --></noinclude>{{#ifeq:{{{show|yes}}}|no| |Contrast: {{{1|blue}}} & {{{2|orange}}}, conformance level=  }}{{#ifexpr..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4605:46, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +4,764 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox grapheme/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Please place categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata (see Wikipedia:Wikidata) --> {{Infobox grapheme |name=''name'' |letter=''letter'' |variations=''variations'' |image=Example en.svg |imagesize= |imagealt=''imagealt'' |image2=Example.svg |imagesize2= |imagealt2=''imagealt2'' |boxsize= |script=''script'' |type=''type''{{nbsp}} |typedesc=''..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4505:45, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +8,317 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox graphemeၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox |bodystyle={{#if:{{{boxsize|}}}|width:{{{boxsize}}};}} |abovestyle=background:{{#switch:{{lc:{{{type|}}}}} |abjad|abjad|impure abjad|impure abjad|consonantary|consonantary=palegreen |alphabet|alphabet=lightblue |abugida|abugida=navajowhite |syllabary|syllabary=pink |semisyllabary|semisyllabary=magenta |manua..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4405:44, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +25,727 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox currency/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Please place categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata (see Wikipedia:Wikidata) --> {{Lua|Module:Infobox|Module:InfoboxImage|Module:Check for unknown parameters}} == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == Here is an empty template with some of the most commonly used parameters: {{Parameter names example|currency_name|currency_name_in..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4305:43, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +13,652 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox currencyၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{infobox | abovestyle = background-color: {{#if:{{{obsolete_notice|}}}|lightpink|lightskyblue}}; | above = {{{currency_name|{{PAGENAMEBASE}}}}} | subheaderstyle = line-height: 1.2em; font-size: 100%; font-weight:bold; | subheader = {{{currency_name_in_local|}}} | imagestyle = {{#switch:{{#if:{{{image_1|}}}|1}}{{#if:{{{image_2|}}}|2}} | 1 = {{#if:{{{image_background_1|}}} | background: {{{image_background_1}}}}..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4205:42, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +2,240 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox currency sign/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Please place categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata (see Wikipedia:Wikidata) --> {{Lua|Module:Infobox|Module:InfoboxImage|Module:Check for unknown parameters}} == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == Note that this infobox is about the currency ''sign'' (like $, €). For the currency itself (like US dollar, euro) see {{tl|Infobo..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4105:41, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,883 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox currency signၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox | summary = Infobox for currency signs | bodystyle = max-width:20em; | bodyclass = | abovestyle = background: #ccc; font-size: 500%; line-height:1.3; font-weight:normal; | above = {{{mark|}}}{{{sign|}}} | headerstyle= background: #ccc; |header1 = <div style="background: #ccc; font-size: 125%; font-weight: bold; padding: 0.2em; line-height: 1.2em;">{{#if:{{{name|}}} |{{{name|}}} |{{PAGENAME}}}}<..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4005:40, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +3,460 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox symbol/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Please place categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata (see Wikipedia:Wikidata) --> {{Lua|Module:Infobox|Module:InfoboxImage<!-- |Module:Check for unknown parameters -->}} == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == {{Infobox symbol |sign = ♁ |name = Earth symbol |unicode = {{unichar|2641|Earth}} }} This infobox presents a ''..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:4005:40, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,504 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Infobox symbolၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Infobox | summary = Infobox for uncategorised symbols | bodystyle = max-width:20em; | bodyclass = | abovestyle = background: #ccc; font-size: 500%; line-height:1.3; font-weight:normal; font-family:'times new roman', times, georgia, serif; | above = {{{mark|}}}{{{sign|}}} | headerstyle= background: #ccc; |header1 = <div style="background: #ccc; font-size: 125%; font-weight: bold; padding: 0.1em 0.25em 0..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:3905:39, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +2,918 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Symb/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Please place categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata (see [[</nowiki>Wikipedia:Wikidata<nowiki>]]) --> == လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း == This template shows its first anonymous parameter in a large sans-serif font in a right-aligned box with light blue background. It’s intended for letters and other characters or graphic sy..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:3805:38, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +335 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Symbၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<div style="float:right; margin: 0 0 0.2em 0.2em; padding: 0.2em 0.6em; font: 350% sans-serif; line-height: 1.1em; background-color: #DDF; border: 1px solid #AAF; {{{css|}}}">{{{1|{{PAGENAME}}}}}{{#ifeq:{{{2|}}}|serifs|<br><span style="font-family: serif;">{{{1|{{PAGENAME}}}}}</span>|}}</div><noinclude> {{documentation}} </noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:3805:38, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,891 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Char/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Add categories where indicated at the bottom of this page and interwikis at Wikidata (see Wikipedia:Wikidata) --> For showing examples of typographic symbols, using a box designed to look a bit like a metal typeface. This is to replace many uses of parenthesis, quotes, etc being used to show this, for consistent style and to avoid confusion as to what glyphs are actually part of t..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:3705:37, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +158 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Charၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<span class="nounderlines" style="border: 1px solid #ddd; background-color: #fdfdfd; padding: 1px 3px;">{{{1}}}</span><noinclude>{{documentation}}</noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:3705:37, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +1,086 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Xt3/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- PLEASE ADD CATEGORIES AND INTERWIKIS AT THE BOTTOM OF THIS PAGE --> This template can be used to change the given text to {{xt|the serif typeface, and green text}}, for example in typography-related articles, to present demonstrations of typeface features. It is a version of {{tlx|xt}} (the name of which stands for "e<strong>x</strong>ample <strong>t</strong>ext"), to be used in arti..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:3605:36, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +148 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Xt3ၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<span class="example" style="font-family: Georgia, 'DejaVu Serif', serif; color: #006F00;">{{{1|}}}</span><noinclude> {{Documentation}} </noinclude>" ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:3405:34, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +6,548 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:R with possibilities/docၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Documentation subpage}} <!-- Categories go where indicated at the bottom of this page, please; interwikis go to Wikidata (see also: Wikipedia:Wikidata) --> {{High-use| 55183 }} {{Twinkle standard installation}} {{Substitution|not|nor used to tag soft redirects}} __NOTOC__ === လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း === {{hatnote|Use this rcat template in '''any wp:namespace|n..." ယၢမ်းလဵဝ်
 • 05:3305:33, 10 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +2,036 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:R with possibilitiesၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "<noinclude>{{This is a redirect/rcat}} </noinclude>{{Redirect template |id=R with possibilities |name={{C|Redirects with possibilities|With possibilities}} |from=a title that {{#ifexist: {{{draft|Draft:{{PAGENAME}}}}}|is in draft namespace at [[{{{draft|Draft:{{PAGENAME}}}}}]], so {{red|'''''please do not create an article from this redirect'''''}} (unless moving a ready draft here). You are..." ယၢမ်းလဵဝ်

9 မေႇ 2022

 • 10:0710:07, 9 မေႇ 2022 ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ပိုၼ်း +8,812 N ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:R template indexၵေႃႇသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈဝႆႉ တင်း "{{Navbox | name = R template index | title = Rcat functional index | bodyclass = hlist | state = {{{state<includeonly>|{{#ifeq:{{NAMESPACE}}|{{ns:0}}|off|collapsed}}</includeonly>}}} | groupstyle = text-align:center; | group1 = Wikipedia:Template index/Redirect pages#Grammar, punctuation and spelling|Grammar,<br />punctuat..." ယၢမ်းလဵဝ်

(မႂ်ႇသုတ်း | ၵဝ်ႇသုတ်း) တူၺ်း (ဢၼ်မႂ်ႇမႂ်ႇ 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)