ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:Lua

Lua-Logo.svg WP:Lua (ဢုပ်ႇၵုမ်) တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇႁဵတ်း ငဝ်ႈငႃႇ ၽိုၼ်ၸိၼမ်း လွင်ႈဢၢင်ႈဢိင်  
Wikipedia data structure
Subject namespaces Talk namespaces
0 (Main/Article) ဢုပ်ႇၵုမ် 1
2 ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢုပ်ႇၵုမ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း 3
4 ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢုပ်ႇၵုမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး 5
6 ၾၢႆႇ ဢုပ်ႇၵုမ် ၾၢႆႇ 7
8 မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ ဢုပ်ႇၵုမ် မီႇတီႇယႃႇဝီႇၶီႇ 9
10 ထႅမ်းပလဵတ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ် ထႅမ်းပလဵတ်ႉ 11
12 လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဢုပ်ႇၵုမ် လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် 13
14 ပိူင်ထၢၼ်ႈ ဢုပ်ႇၵုမ် ပိူင်ထၢၼ်ႈ 15
100 ၵိူၼ်ႇတူ တွၼ်ႈဢုပ်ႇ ၵိူၼ်ႇတူ 101
118 [[Wikipedia:Drafts|]] 119
710 TimedText TimedText talk 711
828 မေႃႇၵျူး ဢုပ်ႇၵုမ် မေႃႇၵျူး 829
Deprecated
2300 ၶိူင်ႈပိတ်းပွတ်း ဢုပ်ႇၵုမ် ၶိူင်ႈပိတ်းပွတ်း 2301
2302 ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ ၶိူင်ႈပိတ်းပွတ်း ဢုပ်ႇၵုမ် ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ ၶိူင်ႈပိတ်းပွတ်း 2303
-1 ၶိုၵ်ႉတွၼ်း
-2 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

Lua ၼႆႉ ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ပရူဝ်ႇၵႅမ်းမိင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ Scribunto MediaWiki extension သေ လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ် Lua code ၼၼ်ႉ ဢဝ် {{#invoke:}} သေၵေႃႈ ႁဵတ်း embedded လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် extension ၼႆႉ ၵမ်ႉထႅမ်မႃးပၼ် မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ Lua source code ၼႆႉ ၵႂႃႇသိမ်းဝႆႉပၼ်တီး ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မေႃႇၵျူး (Module) ၼၼ်ႉသေ ဢဝ် {{#invoke:Bananas|hello}} သေၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈ invoke ယူႇ။