ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ

ၶေႃႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႄႉ ပဵၼ်ဝႃႈ 'ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ' ၼႆယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ပေႃးဝႃႈတေၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ယႃႇပေၵူဝ်မၼ်းလူႉလႅဝ်။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈမီးပိူင်ဝႆႉသေတႃႉ ပေႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈ လွင်ႈလၢတ်ႇတေႃႇၵၼ်တင်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်ႇၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈမိုဝ်းလူၼ်းဝႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ ၸၢင်ႈမႄးပၼ်ၶိုၼ်းလႆႈယူႇ။

ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ!