မိူင်းၵျပၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၵုၼ်ၼမ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈပွတ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ လိုမ်ဢေးသျိူဝ်း မိူင်းၼိူင်ႈ။ မီးဝႆႉၼႂ်းၼမ်ႉသမုတ်ႉ ၽသီးၾိၵ်ႉသေ မီးတၢင်းၾၢႆႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပၢင်ႇလၢႆႇၸႃႇပၢၼ်ႇ၊ မိူင်းၶႄႇ၊ မိူင်းၶူဝ်းရီးယိူဝ်းၼိူဝ်၊ မိူင်းၶူဝ်းရီးယိူဝ်းတႂ်ႈ၊ မိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်းၶဝ်။ တၢင်းႁွင်ႇလႅၼ်ႊမိူင်းထိုင် ပၢင်ႇလၢႆႇဢူဝ်ႁုတ်ႉ၊ တၢင်းၸၢၼ်းထိုင် ပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ လႄႈ ၵုၼ်ၼမ်ႉထၢႆဝၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ တီႈပွင်ႇၸိုဝ်ႈမိူင်းၸႃႇပၢၼ်ႇၸမ်း "မိူင်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၵၢင်ဝၼ်းပူင်လူင်းမႃး" ၼႆလႄႈ မၢင်ႊပွၵ်ႈ မိူင်းၸႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈ "မိူင်းတီႈၵၢင်ဝၼ်းဢွၵ်ႇ" ၼႆယဝ်ႉ။

မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ
日本国 (ၵျပၢၼ်ႇ)
Nihon-koku'
ၸွမ်ပိဝ် မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ
မိၵ်ႈမၢႆၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းၵျပၢၼ်ႇ
ၸွမ်ပိဝ် မိၵ်ႈမၢႆ
ၵႂၢမ်းၸိုင်ႈမိူင်း: Kimi ga Yo(ရူဝ်ႇမၼ်ၵျိ) 君が代 (ၶၼ်းၵျိ)
("May your reign last forever")
Japan-location-cia.png
ဝဵင်းယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈ ၸႄႈလူင်
ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း ၸႂ်ႉၼႂ်းလုမ်း  ၵျပၢၼ်ႇ
မဵဝ်းမၼ်း ပႃႇလီႇမၢၼ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇ လႄႈ ပိူင်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၸွမ်းမၢႆမီႈ
ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း
• လၢမ်း
၁၂၇,၃၃၃,၀၀၂ (ၸၼ်ႉ - ၁၀)
• လွင်ႈသတ်ႉႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း
၃၃၇/km² (၈၇၃/sq mi) (ၸၼ်ႉ- ၃၀)
• Per capita
US $၃၃,၅၉၆ (ၸၼ်ႉ - ၂၄)
HDI 0.953
သုင်ႁႅင်း · 8
ငိုၼ်းတွင်း မၢႆငိုၼ်းၸႂ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်း ¥ (ဢွၵ်ႇသဵင် ယၢၼ်း)
ၶူတ်ႉတႄႇလီႇၾူင်း +၈၁
Internet TLD .jp
Skyscrapers of Shinjuku 2009 January.jpg

ၼႂ်းလႅၼ်ႊမိူင်းၵျပၢၼ်ႇၼႆႉ မီးၵုၼ်ၼမ်ႉ 3000 ပၢႆ။ ၵုၼ်ၼမ်ႉၸိူဝ်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၸမ်း ႁွၼ်သျူး (本州)၊ ႁွၵ်ႉၶၢႆးတူဝ်း(北海道)၊ ၵျူးသျူး(九州)၊ သျီႊၶူဝ်ႊၵူး(四国)သေ ၶဝ်သီႇၵုၼ်ၼမ်ႉ မီး 97 ဝၢၵ်ႈၶွင်လိၼ်မိူင်းၸႃႇပၢၼ်ႇ။ ၵုၼ်ၼမ်ႉၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ မီးလွႆတင်းၼမ်သေ လွႆၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈ ပဵၼ်လွႆၾႆး။ လွႆၾူႊၸီႊ ဢၼ်ပဵၼ်လွႆဢၼ်သုင်တီႈသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းၸႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွႆၾႆးလုၵ်ႈၼိူင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း