ပွတ်းႁွင်ႇတႃႈၵုင်ႈ၊ ၸႄႈတွၼ်ႈ

ၸႄႈတွၼ်ႈပွတ်းႁွင်ႇတႃႈၵုင်ႈ ၼႆ့ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၸႄႈတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးၸႄႈဝဵင်း ၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။[1]

  1. ၸႄႈဝဵင်းလႅင်ႇတႃႇယႃႇ
  2. ၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇ
  3. ၸႄႈဝဵင်းမိင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ
  4. ၸႄႈဝဵင်းသူၺ်ႇပျီႇတႃႇ
  5. ၸႄႈဝဵင်းလႄးၵူး
  6. ၸႄႈဝဵင်းမေႃႇပီႇ
  7. ၸႄႈဝဵင်းထၢၼ်ႈတပိၼ်ႇ
  8. ၸႄႈဝဵင်းတႅၵ်ႉၵျီး

ၽိုၼ်ဢိင်

မႄးထတ်း
  1. မြို့နယ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ. ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့. Retrieved on ၂၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၈[ႁဵင်းၵွင်ႉဢၼ်တၢႆႇ]