ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Overunderset

(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Underoverset ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

??????

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This template combines the effects of the {{overset}} and {{underset}} templates into one. The template names {{overunderset}} and {{underoverset}} are synonymous and can be used interchangeably: {{underoverset}} redirects to {{overunderset}}.

ပိူင်တႅမ်ႈ ထတ်း

The code is:

{{underoverset|base|over|under}} or {{overunderset|base|over|under}}
which outputs as overbaseunder.

where:

base
the main symbol,
over
the symbol above the main symbol,
under
the symbol underneath the main symbol.

Application ထတ်း

Combined overset and underset ထတ်း

The effect of an can be achieved by combining underset followed by overset:

1234567890 + aba + 1234567890 + aba + 1234567890

but sometimes one combination will not work, particularly when there is only one combined application of templates on a line:

1234567890 + aba,
1234567890 + aba.

The overunderset is one way around the problem using by containing the over- and under- positions for symbols:

1234567890 + bac + 1234567890 + bac + 1234567890
1234567890 + bac,
1234567890 + bac.

Reduction to overset ထတ်း

With the under parameter empty:

1234567890 + ba + 1234567890 + ba + 1234567890
1234567890 + ba,
1234567890 + ba.

Reduction to underset ထတ်း

With the over parameter empty:

1234567890 + ab + 1234567890 + ab + 1234567890
1234567890 + ab,
1234567890 + ab.

တူၺ်းပႃး ထတ်း