ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Talk quote inline

(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Tq ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

Example text

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]
ဢဝ် "Template:Tq" ၼႆႉ ပိၼ်ႇၸီႉၸူး တီႈၼႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ quoting in a block ၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈ Template:Talk quote block ၼၼ်ႉလႄႈ။

လၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်း

မႄးထတ်း

Template {{talk quote inline}} (a.k.a. {{talk quotation}} or the shortcut {{tq}}) is used on talk pages (and in Wikipedia process pages, e.g. noticeboards) to highlight a short excerpt of quoted material of other editors' comments or from an article or source. To do so in a block of text instead of an inline entry, you can use {{talk quote block}} (a.k.a. {{talkquote}} or the shortcut {{tq2}}) (for "talk quote, option 2").

To format examples, especially when using quotation marks or italics could be confusing and an inline typeface change is needed, use {{xt}} or one of its subtemplates (used frequently in the Manual of Style).

By default, the template changes the given text to serif typeface and green color. The accompanying change in typeface to a serif (roman) or italic type style (example text) is to make it fully accessible for those readers with red/ green color blindness.

For block quotations on talk pages that break onto their own line, or contain paragraph breaks, editors can use {{talk quote block}} instead.

This template is not intended for use in articles, and displays an error message if it is used in the article namespace.

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ

မႄးထတ်း

|1= The text to highlight with the template. As with all templates, when the text, given as the template parameter, contains an equals character (=), prefixing the text with |1= is required to ensure the character is correctly interpreted as being part of the normal text; otherwise it will break the template.

|italic=yes or |i=yes will force the content to be green and italicised only (no change to serif font style); any value may be used, e.g. |i=y. This is typically used inside a block of text that is already serif-styled to make the highlighted text stand out better.

|title= takes text, which cannot be marked up in any way, and displays it as a pop-up "tooltip" (in most browsers) when the cursor hovers over the span. The most common use of this is to provide attribution.

|q=yes or |quotes=yes adds quotation marks around the colored text.

တူဝ်ယၢင်ႇ

မႄးထတ်း
What you write
...when you said, {{tq|Lorem ipsum '''dolor''' sit}}, and, {{tq|consectetur adipiscing elit|i=yes|title=This is a tooltip}}.
What you get
...when you said, Lorem ipsum dolor sit, and, consectetur adipiscing elit.
What you write
...when you said, {{tq|Lorem ipsum '''dolor''' sit|q=yes}}, and, {{tq|consectetur adipiscing elit|q=yes|i=yes|title=This is a tooltip}}.
What you get
...when you said, Lorem ipsum dolor sit, and, consectetur adipiscing elit.

(Run your mouse over the words "consectetur adipiscing elit" and in a second you will see a tooltip pop up next to the mouse cursor which says, "This is a tooltip".)

တူၺ်းပႃး

မႄးထတ်း

ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Inline talk templates