ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lorem ipsum span

(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Lorem span ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This template emits one string with no line breaks, corresponding to one of the Lorem ipsum paragraphs. It is intended for use in inline element contexts, where it may be used with standard wiki markup such as italic, bold, <small> or other inline markup.

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မႄးထတ်း

  • {{lorem ipsum span}} – generates a string containing the first paragraph of lorem ipsum
  • {{lorem ipsum span|1}} – same as above
  • {{lorem ipsum span|5}} – generates one string containing paragraph five of lorem

ပႃႇရႃႇမီႇတႃႇ မႄးထတ်း

There is one optional positional parameter, which is the number of the lorem paragraph to emit. Legal values are 1..10.

  • first param: which string to emit. A value of 3 means, emit paragraph 3 of lorem as a single string.

တူဝ်ယၢင်ႇ မႄးထတ်း

Unlike with the main template {{lorem ipsum}}, this template generates an Html inline-level element, so surrounding Wiki markup is allowed here:

  • ''{{lorem ipsum span|4}}'' – generate paragraph 4 in italics
  • '''<small>{{lorem ipsum span|2}}</small>''' – generate paragraph 2 in small, bolded font


For example, ''<small>{{lorem ipsum span|1}}</small>'' generates the following:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Limiting character count to less than one paragraph မႄးထတ်း

If fewer than 446 characters are desired, truncate to the desired size with Template:Str left. For example,

{{Str left|{{Lorem ipsum span}}|123}} will result in:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

တူၺ်းပႃး မႄးထတ်း

  • {{lorem span}} – redirects to this template
  • {{lipspan}} – redirects to this template
  • {{lorem ipsum}} – full-featured template for multiple paragraph output and additional options