ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Fraction

(လုၵ်ႉတီး ထႅမ်းပလဵတ်ႉ:Frac ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

Documentation icon ၽိုၼ်ၵႅမ်မိုဝ်းထႅမ်းပလဵတ်ႉ[တူၺ်း] [မႄးထတ်း] [ပိုၼ်း] [ၸၢင်း]

This template builds an alternative form of common fractions. The template takes one, two, or three parameters: the optional integer (may be signed), the optional numerator and the required denominator; in this order.

Please do not subst:itute it. This template should not be used in science or mathematical articles, per MOS:FRAC and MOS:MATH#Fractions; use {{sfrac}} instead. To allow numerical sorting of a column containing fractions, use data-sort-value="X.YYY" where X.YYY is a rounded decimal equivalent. See Help:Sorting for more information and options.

{{fraction|A|B|C}}
A+BC (integer, numerator and denominator)
{{fraction|A|B}}
AB (numerator and denominator)
{{fraction|A}}
1A (denominator only)
{{fraction}}
(fraction slash only)
Numbers
12 13 23 14 34 15 25 35 45 16 56 17 27 37 47 57 67 18 38 58 78 116 316 516 716 916 1116 1316 1516
Units
ms kmh kg·m 1s Mbits
 • {{fraction}} or ⁄ may be used to print out the fraction slash glyph " ⁄ ".
ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ထတ်းတႃႁၼ်(VisualEditor) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးသေ ၸင်ႇလႆႈဢဝ် ပိူင် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ (TemplateData) ဢၼ်မီးတီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဝႆႉပဵၼ် တီႈမၢႆတီႈတွင်းယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ပႆႇၸႂ်ႉၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေတႃႉ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းႁူႉလွင်ႈတႅမ်ႈပရူဝ်ႇၵရႅမ်ႇ (computer programming) ဢိတ်းဢွတ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၼ်လႆႈၸႅင်ႈလႅင်းလီၼႆသေ ၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈ သၽေႃးတီႈၵႅပ်ႈမၼ်းလႆႈယူႇ။

Fraction

A template for displaying common fractions of the form int+num/den nicely. It supports 0–3 anonymous parameters with positional meaning.

Template parameters[ၸတ်းၵၢၼ် ၶေႃႈမုၼ်းထႅမ်းပလဵၵ်ႉ]

Parameterၶေႃႈသပ်းလႅင်းTypeStatus
leftmost part1

Denominator if only parameter supplied. Numerator if 2 parameters supplied. Integer if 3 parameters supplied. If no parameter is specified the template will render a fraction slash only.

Lineoptional
middle-right part2

Denominator if 2 parameters supplied. Numerator if 3 parameters supplied.

Lineoptional
rightmost part3

Denominator, always.

Lineoptional

တူၺ်းပႃး

မႄးထတ်း
 • Wikipedia:Rendering math
 • {{1/2}} (12), {{1/3}}, {{2/3}}, {{1/4}}, {{3/4}} – shorthands that use this template
 • {{sfrac}} (1/2) – displays common fractions using a vinculum (horizontal line), for scientific and mathematical text
 • {{su}} (superscript
  subscript
  text) – to align both b=subscript & p=superscript
 • {{sub}} (subscript text) – to show a subscript
 • {{sup}} (superscript text) – to show a superscript
 • Help:Displaying a formula#Fractions, matrices, multilines
 • Help:Convert#Fractions
 • Number Forms, a Unicode block consisting primarily of vulgar fractions
 • OpenType fonts feature frac, CSS font-variant-numeric:diagonal-fractions
 • U+2215 DIVISION SLASH (HTML ∕)