ပိူင်ထၢၼ်ႈ:လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

(လုၵ်ႉတီး CAT:WIKI ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

ၶေႃႈမွၵ်ႇၼႄ:

ဢွင်ႈတီႈၼႆႈၼႆႉ ပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ႈၸိၵ်းၸွမ် တီႈၸုတုမ် ပရေႃးၵျႅၵ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၵ်ႈၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈ "လွင်ႈၸတ်းၵၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး"

ၼႂ်းပိူင်ထၢၼ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 2 ႁူဝ်။