ၾၢႆႇငဝ်ႈတိုၼ်း(1,050 × 1,500 pixels, သႅၼ်းၾၢႆႇ: 3.86 MB, ၸုပ်ႈ MIME: application/pdf, 12 ၼႃႈ(ၼမ်))

ၾၢႆႇဢၼ်ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ Wikimedia Commons သေ တေၸၢင်ႈၵႂႃႇၸႂ်ႉ တီႈပရေႃးၵျႅၵ်ႉတၢင်ႇဢၼ်။ ဢၼ်တႅမ်ႈၼႄ တီႈၼႂ်း file description page ၼၼ်ႉ တေၼႄပၼ် တီႈတႂ်ႈၼႆႉ။

Illustrating Wikipedia: A guide to contributing content to Wikimedia Commons

ႁူဝ်ႁုပ်ႈ

ၶေႃႈသပ်းလႅင်း
English: Illustrating Wikipedia: A guide to contributing content to Wikimedia Commons, a brochure to introduce newcomers to Wikimedia Commons and how they can contribute to it. The brochure covers:
 • What Commons is all about and why you should contribute
 • What is and is not allowed on Commons
 • Free licenses and the public domain
 • How to upload files
 • How to add media to Wikipedia articles and other wiki pages
Designed for printing on standard B5 paper. (If you must use A4, print at 116%.)
ဝၼ်းထီႉ
ငိူၼ်ႈငဝ်ႈတိုၼ်း ၵၢၼ်ၶွင်တူဝ်
ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ Wikimedia Foundation
Other versions

ဝ်ႂ

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
ႁၢင်ႈၽၢင်ၶဝ်ႈပႃး သျေး ဢၼ်မိူၼ်
ၾၢႆႇဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မီးသုၼ်ႇဝႂ် ပႃႈတႂ်ႈ ၶွင် Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported ဝႆႉၼႆႉ။
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈ
 • တႃႇၽႄၸႂ်ႉ – တွၼ်ႈတႃႇထုတ်ႇဢဝ်၊ ပိုၼ်ၽႄႈ လႄႈ ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈၵၢၼ်။
 • ၶိုၼ်းထႅမ်သႂ်ႇ – မႄးထွင်ၵၢၼ် ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇ
ၸွမ်းၼင်ႇ သၢႆႇငၢႆတီႈတႂ်ႈၼႆႉ
 • ႁၢင်ႈၽၢင်ၶဝ်ႈပႃး – ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈမွၵ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵင်းၵွင်ႉ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ဝႂ်ၶႂၢင်း လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၸီႉၼႄပၼ်သေၵမ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းႁဵတ်းသၢင်ႈ မီးလွင်ႈမီးတၢင်းမၼ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမၢႆထိုင်ဝႃႈ ဝႂ်ၶႂၢင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် ဢၼ်ၸွႆႈဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ။
 • သျေး ဢၼ်မိူၼ် – သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်းလေႃး၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈ၊ ​မႄးၶိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈ ၵႃႈတီႈၼိူဝ် ၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉၸိုင်၊ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈဢဝ် လွင်ႈၸွႆႈသၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ပိုၼ်ၽႄႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ဝႂ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈ ၼင်ႇ ငဝ်ႈတိုၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents
Pakistan flege

Items portrayed in this file

depicts English

copyrighted English

inception English

26 ၸူႇလၢႆႇ 2013

ပိုၼ်းၾၢႆႇ

တဵၵ်းၼိူဝ် ဝၼ်းထိ/ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇႁၼ်ၾၢႆႇ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ

ဝၼ်းထီႉ/ၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢင်ႈလဵၵ်ႉသႅၼ်းမၼ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင်းႁၼ်ထိုင်
ယၢမ်းလဵဝ်16:46, 24 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 2014ၽၢင်ယဵမ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဝိူဝ်းသျိၼ်းၼင်ႇ ႁင်း 16:46, 24 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 20141,050 × 1,500, 12 ၼႃႈလိၵ်ႈ။ (3.86 MB)TFlanagan-WMFminor tweaks with updated cover and new source files
22:55, 8 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2014ဢမ်ႇမီး ႁၢင်ႈလဵၵ်ႉ0 × 0 (3.79 MB)AKoval (WMF)Redesigned cover by User:Heather (WMF). And fixing page order.
22:42, 8 ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 2014ဢမ်ႇမီး ႁၢင်ႈလဵၵ်ႉ0 × 0 (3.78 MB)AKoval (WMF)Redesigned cover by User:Heather (WMF)

ၼႃႈလိၵ်ႈ ၵွင်ႉမႃးၸူးၾၢႆႇၼႆႉ:

လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၾၢႆႇလူမ်ႈၽႃႉ

Wikis ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ ၾၢႆႇဢၼ်ၼႆႉ:

တူၺ်း ၾၢႆႇmore global usage ဢၼ်ၼႆႉ

မႄႇတႃႇတေႇတႃႇ