ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ (français [fʁɑ̃sɛ] ဢမ်ႇၼၼ် langue française [lɑ̃ɡ fʁɑ̃sɛːz]) ၼႆႉ ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇရေႃးမ မဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၼႆႉ ၸႂ်ႉဝႆႉတီႈ မိူင်းၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ၊ တီႈၼႃႈလိၼ် ရူဝ်ႇမၼ်ႇတီႇ မိူင်းသဝိတ်ႈၸႃႇလႅၼ်ႇ၊ တီႈၼႃႈလိၼ် ပရတ်ႉသႄးလ် လႄႈ ဝေႃႇလူဝ်ႇၼီးယႃး တီႈ မိူင်းပႄႇၵျီႇယမ်ႇ၊ မိူင်းမူဝ်ႇၼႃႇၵူဝ်ႇ၊ တီႈၼႃႈလိၼ် ၵူၺ်ႉပတ်ႉ လႄႈ ဢႃႇၵႃႇတီးယႃး တီႈ မိူင်းၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တီႈၼႃႈလိၼ်တၢင်ၸိူဝ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉၼင်ႇ ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမႂ်းလူင် ၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇ။

ၽႃႇသႃႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ
français
သဵင်ဢွၵ်ႇ [fʁɑ̃sɛ]
ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ France, now worldwide
ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ပိုၼ်ႉတီႈ
76.8 million
321 million total (L1 plus L2; 2022)[1][2]
မုင်ႉၽႃႇသႃႇ
ပိူင်မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ
ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
Latin (French alphabet)
French Braille
Signed French
(français signé)
သၢႆငၢႆပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်
လွင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းလုမ်း


ၽူႈထိင်းသိမ်း ၸွမ်းၶႂၢင်ႇ Académie Française (French Academy) (France)
Office québécois de la langue française (Quebec Board of the French Language) (Quebec)
ၶူတ်ႉၽႃႇသႃႇ
ISO 639-1 fr
ISO 639-2 fre (B)
fra (T)
ISO 639-3 fra
Glottolog stan1290[3]
Linguasphere 51-AAA-i
  States where French is the majority native language
  States where it is an official or administrative language but not a majority native language
  States where it is a minority or secondary language
တီႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁွမ်တွမ်ၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး မၢႆႁၢင်ႈ သဵင်ဢွၵ်ႇ IPA ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီး လွင်ႉၵမ်ႉထႅမ်ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် တူဝ်လိၵ်ႈ ယူႇၼီႇၶူတ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ် ? ၊ လွၵ်းသီႇၸဵင်ႇ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈတူၺ်း လွင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ IPA ၼႆ ၵႂႃႇတူၺ်းလႆႈတီႈ Help:IPA လႆႈယူႇ။

ဢၢင်ႈဢိင် မႄးထတ်း

  1. Portail de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) (in fr).
  2. French language is on the up, report reveals (6 November 2014).
  3. (2013) "French", Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.