ၼႃႈလိၼ် ပဢူဝ်း ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ

ဢိင်ၼိူဝ် (ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) အရ ပုဒ်မ ၅၆။(ဂ)) သေလႄႈ ဢဝ်ၸႄႈဝဵင်းသၢမ်ဢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်း မိူင်းတႆး ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၼႃႈလိၼ် ပဢူဝ်း ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႃႈလိၼ်ပဢူဝ်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၼႃႈလိၼ်ပဢူဝ်းၽွင်းငမ်းႁင်းၶေႃ
ၸွမ်ပိဝ်
SAZs & SAD of Burma.png
မိူင်း Flag of Myanmar.svg မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ
ၸႄႈမိူင်း Flag of Shan.png ၸႄႈမိူင်းတႆး
ၸႄႈဝဵင်း (႓) ၸႄႈဝဵင်း
ႁူဝ်ၼမ်ၵူၼ်း
 • ၽႃႇသႃႇၵိူဝ်းယမ် ပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇ
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႃႈလိၼ် MST (UTC+6.30)

ၸႄႈဝဵင်းမႄးထတ်း

  1. ၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း
  2. ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ
  3. ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း


ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း