လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ထႅမ်းပလဵၵ်ႉ:Reflist"

m
3 revisions imported: Importing from Incubator
mNo edit summary
m (3 revisions imported: Importing from Incubator)
#Redirect[[Template:Wp/shn/reflist]]
<div class="reflist <!--
-->{{#if: {{{1|}}}
| {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| references-column-width
| references-column-count references-column-count-{{{1}}} }}
| {{#if: {{{colwidth|}}}
| references-column-width }} }}" style="<!--
-->{{#if: {{{1|}}}
| {{#iferror: {{#ifexpr: {{{1|1}}} > 1 }}
| {{Column-width|{{{1}}}}}
| {{Column-count|{{{1}}}}} }}
| {{#if: {{{colwidth|}}}
| {{Column-width|{{{colwidth}}}}} }} }} list-style-type: <!--
-->{{{liststyle|{{#switch: {{{group|}}}
| upper-alpha
| upper-roman
| lower-alpha
| lower-greek
| lower-roman = {{{group}}}
| #default = decimal}}}}};">
{{#tag:references|{{{refs|}}}|group={{{group|}}}}}</div><noinclude>
{{Documentation}}
[[Category:!Main category]]
</noinclude>