လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵၼ်ႁဵၼ်း/လွင်ႈတမ်းပိူင်"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
{| style="border:none; text-align:left; padding:0.3em;"
|-<!-- COLUMN HEADINGS -->
| style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; text-align:center;"|'''တူဝ်လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇ'''
| style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; text-align:center;"|'''တေလႆႈႁၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်တေလႆႈႁၼ်'''
|-<!-- 1ST ROW -->
|<tt><nowiki>''italic''</nowiki></tt>
 
== ႁူဝ်ၶေႃႈလႄႈ ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ ==
ႁူဝ်ၶေႃႈလႄႈ ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်တေႁူမ်ႈၸုပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈပွင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈတၢင်းလၢႆဢၼ်သေၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈ (ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ) ထႅင်ႈသေၵေႃႈ တႅမ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။
တီႈၼႂ်း တွၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈသိုပ်ႇသႂ်ႇလႆႈထႅင်ႈ တွၼ်ႈၽႄ (ၵိင်ႁူဝ်ၶေႃႈ) ၵႂႃႇလႆႈယူႇ :
ဢဝ် '=' ၼႆႉ သႂ်ႇပၼ်တီး တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်း ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉသေၼႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈသၢင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ ၼိုင်ႈၸႂ်ႉႁၢင်ႈမၢႆ '=' ၼႆႉၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ တေၸႅၵ်ႇပဵၼ် ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈၵႂႃႇၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ :
{| style="border:none; text-align:left; padding:0.3em;"
|-<!-- COLUMN HEADINGS -->
| style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; text-align:center;"|'''လိၵ်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပေႃႉသႂ်ႇ'''
| width="50%" style="background:#E6F2FF; padding:0.3em; text-align:center;"|'''ဢၼ်တေလႆႈႁၼ်'''
|-
|
<tt><nowiki>== Elizabeth II hats ==</nowiki></tt> <br/>
|
 
== Elizabeth II hats ==
 
|-
|
<tt><nowiki>=== Straw hats ===</nowiki></tt> <br />
|
=== Straw hats ===
 
|}
 
<div style="float: right; background-color:#f5faff; color: #000; padding: .2em .6em; font-size: 100%; border: 1px solid #cedff2; margin-bottom:3px;">'''ပေႃးၶႂ်ႈတိူဝ်းႁူႉလိူဝ်ၼႆႉၼႆ လူတူၺ်းတီႈ [[Help:Wiki markup]] ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။'''</div>{{-}}
 
=== ၼႆႉပဵၼ် ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈယဝ်ႉ ===