လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ၵၼ်ႁဵၼ်း/လွင်ႈတမ်းပိူင်"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(Created page with "__NOEDITSECTION__ {{Wikipedia:ၵၼ်ႁဵၼ်း/TabsHeader|This=3}} <div style="border: 2px solid #A3B1BF; padding: .5em 1em 1em 1em; border-top: none; backgroun...")
 
{{TOC right}}
'''လွင်ႈတမ်းပိူင် ပွင်ႈလိၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼိုင်ႈႁူဝ်''' ဢၼ်ဝႃးၼႆႉ မၼ်းမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တင်း ဢၼ်ႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈမႃးတႃႇသေၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းဝီႇၶီႇ ဢၼ်မဝ်ႁွင် '''wikitext''' (ဢမ်ႇၼၼ် '''wiki-markup''') သေၵေႃႈ ႁဵတ်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူတ်ႉ wikitext ၼႆႉ ၼႄဝႆႉတီႈ [[Wikipedia:Cheatsheet|cheatsheet]] တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။
 
== တူဝ်လိၵ်ႈၼႃလႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈၵိူင်း ==
 
== ႁူဝ်ၶေႃႈလႄႈ ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈ ==
 
=== ၼႆႉပဵၼ် ၵိင်ႇႁူဝ်ၶေႃႈယဝ်ႉ ===
 
== Subscript and superscript ==
 
== ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈမိုဝ်း မႄးထတ်း ==