လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မေႈ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
(Created page with "'မေႈ'ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ် ၸၢဝ်းပႄႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူၼ်မၼ်းၼႃ ၶူၼ်မၼ်းပူ...")
 
'''မေႈ'''ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ် ၸၢဝ်း[[ပႄႉ]] ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူၼ်မၼ်းၼႃ ၶူၼ်မၼ်းပူင်းသေ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ '''ၸဵၼ်'''၊ ၸဵၼ်ဢၼ်သိူဝ်ႇဢၼ်ပူၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေယၢမ်ႈၸႂ်ႉယူႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ႁွင်ႉဝႃႈ'''ပူႈ''' ၼႆယဝ်ႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ '''ပူႈ'''ၼႆႉတႄႉ ပေႃးဝႃႈ '''ၶူဝ်းပူႈၶူဝ်းၽႄး'''ၼႆ တေမိုတ်ႈႁူႁဝ်းယူႇ။ 'မေႈ'ၼႆႉ ဢင်းၵိတ်းၶဝ်တႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ sheep ။
394

edits