လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 22"

Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
(Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8)
 
==ပၢႆးၸၢင်ႈ ၸိူဝ်းလၢမ်းဝႆႉတူၺ်း==
* ယူင်ႇၸၢၵ်ႈၼိဝ်းၵလီးယႃး Oldbury ဢၼ်မီးတီႈ ဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တႄႇၽဵဝ်ႈလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇ မိူဝ်ႈ ပီ 2012 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 29 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၶပ်ႉဝႆႉ တႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၼႂ်း ပီ 2092-2101 ၼႆယဝ်ႉ။<ref>{{cite news | url = http://www.dailymail.co.uk/news/article-2108218/Worlds-oldest-nuclear-power-station-closes--90-years-cost-954m-clear-completely.html | accessdate = 29 February 2012 | work=Daily Mail | first=Nick | last=Enoch | tiပtle=World's oldest nuclear power station closes... but it will take 90 more years and £954m to clear it completely | location=London | date=February 29, 2012}}</ref>
* ၸွမ်းလူၺ်ႈ documentary ဢၼ်ပဵၼ် ''Extreme Engineering'' ႁင်း Discovery Channel ၼၼ်ႉဝႃႈတႄႉ ဢၼ်ပဵၼ် ယူင်ႉသၢင်ႈ Shimizu Mega-City Pyramid ႁင်းၵျပၢၼ်ႇၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၶပ်ႉၶိုင်တႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈၼႆယဝ်ႉ။<ref name="mega-city">[http://www.geekwidget.com/shimizu-try-2004-mega-city-pyramid-346 New Mega-City Challenge – Concept] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180913040257/http://www.geekwidget.com/shimizu-try-2004-mega-city-pyramid-346 |date=2018-09-13 }}. Geekwidget (2010-03-29). Retrieved on 2014-01-19.</ref><ref>{{youtube|wRsp6DhxLDU|city in pyramid}}</ref>
* ပီ 2200 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈတၵ်ႉလၢတ်ႈ ၵႃႇတႃႇၶျီႇၸၵေးဝႃးတႄႉ ၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ တေပဵၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈထီႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။<ref name="Kaku">{{cite journal |url=http://www.astrobio.net/interview/939/how-advanced-could-they-be |title=How Advanced Could They Be? |journal=Astrobiology Magazine |author=Kaku, Michio |date=April 26, 2004 |accessdate=January 7, 2010}}</ref>