မိူင်းမၢၼ်ႈ: လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
No edit summary
No edit summary
| အမျိုးအစား =
| ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(၁) = ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း
| ၸိုဝ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(၁) = [[ဝင်းမြင့်၊ ဦးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (လွှတ်တော်အမတ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း)|ဦးဝင်းမြင့်ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ]]
| ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(၂) = ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၁
| ၸိုဝ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(၂) = [[မြင့်ဆွေ၊မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးၸွမ်သိုၵ်း|ဦးမြင့်ဆွေဢူးမျိၼ်ႉသူၺ်ႇ]]
| ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(၃) = ၵႅမ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၂
| ၸိုဝ်ႈ_ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်(၃) = [[ဟင်နရီဗန်ထီးယူႁိၼ်ႇၼရီႇဝႅၼ်ႇထီးယူႇ|ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူဢူးႁိၼ်ႇၼရီႇဝႅၼ်ႇထီးယူႇ]]
| ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း =[[ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ|တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ]]
| နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ =[[ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်|ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်]]
| ၸိုဝ်ႈ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၁) = [[ပုဂံခေတ်|ပုဂံတိုင်းပြည်]]
| ပီ_လွင်ႈပူၵ်းတင်ႈ(၁)= ၁၀၄၄-၁၂၈၇