လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ"

2804:D55:52A1:B600:F9F3:B7C8:7E87:BBD3 (ဢုပ်ႇဢူဝ်း) ၵေႃႉ ၶိုၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ 43615
(Replaced content with "help contents backheader <div styleborder2px s<span stylfontsize:x-largepaddingtop 0.3em; display: block<span>file:Great Feelingogv250pxthumba short videothe satisfaction...")
Tags: Replaced Reverted မႄးထတ်းၼႂ်းမူဝ်ႇပၢႆး မႄးထတ်းမူဝ်ႇပၢႆးဝႅပ်ႉ
(2804:D55:52A1:B600:F9F3:B7C8:7E87:BBD3 (ဢုပ်ႇဢူဝ်း) ၵေႃႉ ၶိုၼ်ၶိုၼ်း လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ 43615)
Tag: Undo
help{{Help contents backheaderback}}{{/Header}}
<div style="border:2px solid #A3B1BF;padding:.5em 1em 1em 1em;border-top:none;background-color:#fff;color:#000">
<div styleborder2px s<span stylfontsize:x-largepaddingtop 0.3em; display: block<span>file:Great Feelingogv250pxthumba short videothe satisfaction editors get from contributingးယၢသေၵေ helwikipediaလႄႈ။
 
<big><big><br>File:Editthispagelargeshnpngright|thumb250pxaltumagewikipedia showing the edit link above the page title. Screen readers may show this under theviews heading
'''<span style="font-size:x-large; padding-top: 0.3em; display: block;">ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်?</span>'''
gile:Wikipedia video tutorial1Editingenogvrightthumb250pxaltvideo inviting you to edit pages on Wikipedia
[[File:Great Feeling.ogv|250px|thumb|A short video about the satisfaction editors get from contributing]]
<br><br>
ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼႆႉ မၼ်း [[ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ]] လႆႈလၢႆဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈ၊ မႄးထတ်းယဝ်ႉ။ လႆႈၶိုင်ပွင်ဝႆႉ ပိူင်ဝႅပ်ႉသၢႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ [[ဝီႇၶီႇ]] ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လႆႈႁဵတ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႅမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်းလူၺ်ႈ ၸွမ်းယၢမ်းမူင်းၵူၼ်ႈထၢၼ်ႈသေၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုင်ပွင် ႁႂ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး တိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇမၢႆသႂ်ႇဝႆႉတီႈၼႂ်း [[Help:ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ|ပိုၼ်းၼႃႈလိၵ်ႈ]] လႄႈ [[Help:လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ|လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႂ်ႇမႂ်ႇ]]ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇလူတူၺ်း လွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ၼၼ်ႉၼႆ တူၺ်းတီႈ '''[[Wikipedia:လွင်ႈဝႅပ်ႉသႆႉ|လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]'''ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
<div style=width100%big><big><span classplainlinksမႄးwikipediasandboxsandboxhttp:my.wikipediaorgwindexphptitlewikipedia:sandbox&actioneditလႄintshowprint:savearticledivdiv stylefloat right margin-top 0.0em; margin-bottom:3pxbackgroundcolor:cee0f2padding2em6emfontsize: 530%border1px solid #A3B1BF>ဝ<span stylefont-size: largerfont-weight: boldspandiv styleclearboth><div>div>
 
divnotoccategory
<big>'''ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်'''</big><br />
[[File:Edit_this_page_large_shn.png|right|thumb|250px|alt=Image of Wikipedia showing the edit link above the page title. Screen readers may show this under the "views" heading.|တွၼ်ႈတႃႇမႄး ပွင်ႈလိၵ်ႈၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼဵၼ် "မူၼ်ႉမႄး" ၼၼ်ႉလႄႈ]]
[[File:Wikipedia video tutorial-1-Editing-en.ogv|right|thumb|250px|alt=Video inviting you to edit pages on Wikipedia.|ၵၢၼ်ႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]
'''ယႃႇပေၵူဝ်ႁႄ တႃႇမႄးထတ်း''' – ၼႃႈလိၵ်ႈၸမ်တၢင်းသဵင်ႈၼႆႉ ''ၽူႈလႂ်ၽႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ'' မႄးထတ်းလႆႈသေ ႁဝ်းၶႃႈပၼ်ႁႅင်း '''[[ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ|ႁႂ်ႈႁတ်းႁၢၼ်]]'''!။ တွၼ်ႈတႃႇတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃး တူဝ်ႇယၢင်မၼ်း- လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ တီႈဝႆႉပွင်ႈလိၵ်ႈ၊ မႄးတမ်းတူၼ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈ ႁႂ်းလူငၢႆႈ၊ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ပႅတ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉၽၢႆႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်းလွင်ႈတၢင်းဢၼ်မႂ်ႇ ထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၵမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ် [[Help:Introduction to referencing/1|ၽိုၼ်ဢိင်]] သေၵေႃႈ ၼႄပၼ် ဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ [[WP:V|မၵ်းမၼ်ႈၼႄႉၼွၼ်းလႆႈယူႇ]]ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ဢမ်ၼၼ် ၶဝ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တီႈ [[Help:သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်|ၼႃႈလိၵ်ႈ တႃႇဢုပ်ႇ]] ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃမႄးထတ်း ႁူဝ်ၶေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပွင်ႈလိၵ်ႈ ဢၼ်လႅပ်းမီးလွင်ႈထဵင်မေႃးၵၼ်လႄႈ ပေႃးတေမႄးထတ်း ၼႃႈလိၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆ ဢုပ်ႇၵုမ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ။ '''[[Wikipedia:Contributing to Wikipedia|လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]'''ၼၼ်ႉ တေသၢင်းလၢင်းၼႄပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းပိုၼ်ႉထၢၼ် လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ လွင်ႈထတ်းသၢင် လႄႈ လွင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈ တီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉၶႃႈ။
 
မၢႆထိုင်ဝႆႉလႄႈ – ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ တေဢမ်ႇထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈလႆႈ။ လွင်ႈမႄးထတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႈႁဵတ်း လွင်ႈႁူၼ်ၶိုၼ်းလႆႈ၊ လွင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ လႄႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈတိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ်။ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ [[WP:EDIT|ၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ လွင်ႈမီးႁုတ်းမီးႁွႆးယူႇ]]။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်လႄႈ မႄးထတ်းပွင်ႈလိၵ်ႈ ၼိုင်ႈဢၼ်သေ ၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်း၊ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ၶႅမ်ႉသေပိူၼ်ႈ တီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
 
'''လူႇတၢၼ်းလႄႈ''' - ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼႆႉ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ လၢႆလၢႆယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၼင်ႇၼၼ်ၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ် ႁႅင်းလူႇတၢၼ်းလႄႈ ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅၼ်းတေႃႈ လုၵ်ႉတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ '''လူႇတၢၼ်း''' ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇသၢႆႉၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လူႇတၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇၶႂၢၵ်ႈၵၢၼ်လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၸရိၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈမူတ်းသဵင်ႈ တႃႇၵၢၼ်ပရေႃၵျႅတ်ႉၼႆၶႃႈလႄႈ။
<br /><br />
<div style="width:100%">
<big>'''ဢွၼ်ၵၼ် မႄးထတ်းတူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈ'''</big>
# <span class="plainlinks">တွၼ်ႈတႃႇမူၼ်ႉမႄး [[Wikipedia:Sandbox|sandbox]] ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်းၵၢၼ်မႄးထတ်းၼၼ်ႉ '''[http://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Sandbox&action=edit ၼဵၵ်းတီႈၼႆႈလႄႈ]'''</span>။ (သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ တူဝ်လိၵ်ႈယဝ်ႉၼႆ ဢၼ်သႂ်ႇပၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈသုတ်း တီႈတူဝ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉလႄႈ။)
# ပေႃႉသႂ်ႇလိၵ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ။
# တွၼ်ႈတႃႇထတ်းသၢင်တူၺ်း လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၼဵပ်းပၼ်တီႈ '''{{int:showpreview}}''' ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃးႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ'''{{int:savearticle}}''' ၼၼ်ႉလႄႈ။
 
</div>
<div style="float: right; margin-top: 0.0em; margin-bottom:3px; background-color: #cee0f2; padding: .2em .6em; font-size: 130%; border: 1px solid #A3B1BF;">ထႅင်ႈ - [[ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး:ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ၂|'''တိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈမႄးထတ်း''']] <span style="font-size: larger; font-weight: bold;">→</span>
<div style="clear:both"></div>
</div>
</div>
__NOTOC__
[[Category:ၶေႃႈမုၼ်းပိုၼ်ႉထၢၼ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး]]