လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
{{Infobox military personofficeholder
| name = မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ
| native_name = {{my|မင်းအောင်လှိုင်}}
| image = Senior General Min Aung Hlaing 2017 (cropped).jpg
|birth_date = {{birth date and age|1956|7|3}}
| office = [[State Leader of Myanmar]]<br><small>''de facto''</small>
|birth_place = [[ဝဵင်းထဝႄႇ]]၊ [[မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]]
| predecessor = [[ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ]] (ၼင်ႇ [[ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း]])
|death_date =
|death_place successor =
| president = [[မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ (ၸွမ်သိုၵ်း)|မျိၼ်ႉသူၺ်ႇ]] (acting)
|allegiance = [[မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]]
| term_start = 1 February 2021
|branch = [[တပ်ႉမတေႃႇ]]
| office2 = [[Commander-in-Chief of Defence Services|Commander-in-Chief of Armed Forces of Myanmar]]
|serviceyears = 1974-တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်
|rank predecessor2 = [[တၢၼ်းသူၺ်ႇ (ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း)|တၢၼ်းသူၺ်ႇ]]
| successor2 =
|spouse = တေႃႇၵျူႇၵျူႇလႃႉ (ၶူးသွၼ်လူင်-လိုဝ်ႈ)
| president2 = [[Thein Sein]] <br> [[ထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ ဢူး|ထိၼ်ႇၵျေႃႇ]] <br> [[ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ (ၸဝ်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈ)|ဝိၼ်းမျိၼ်ႉ]]
|children = ဢွင်ႇပျေႉၸူင်ႇ၊ ၶိၼ်ႇသီႇရိတႅတ်ႉမုၼ်ႇ
| 1blankname2 = {{nowrap|ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၸိုင်ႈမိူင်း}}
|website = {{URL|www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm}}
| 1namedata2 = [[ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇ]]
| deputy2 = [[ၸူဝ်းဝိၼ်း (ၸွမ်သိုၵ်း)|ၸူဝ်းဝိၼ်း]]
| term_start2 = 30 March 2011
| term_end2 =
| party =
| birth_date = {{birth date and age|1956|7|3|df=y}}
| birth_place = [[ဝဵင်းထဝႄႇ]], [[မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇ]]
| death_date =
| death_place =
| nationality = [[မၢၼ်ႈ]]
| spouse = ၵျူႇၵျူႇလႃႉ
| children = ဢွင်ႇပျေႉၸူင်ႇ၊ = ဢွင်ႇပျေႉၸူင်ႇ<br/>ၶိၼ်ႇသီႇရိတႅတ်ႉမုၼ်ႇ
| alma_mater = [[ၸၼ်ႉၸွမ်တႃႈၵုင်ႈ]] ([[LL.B]])<br/>[[ၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း]]
| website = {{URLurl|www.seniorgeneralminaunghlaing.com.mm}}
| nickname =
| allegiance = {{flag|Myanmar}}
| branch = {{army|Myanmar}}
| serviceyears = 1974–တေႃႇယၢမ်းလဵဝ်
| rank = [[File:Senior General.gif|15px]] ၸွမ်ပွင်သိုၵ်း
| unit =
| commands = [[Commander-in-Chief of Defence Services|Commander-in-Chief of the Tatmadaw]] <br/> Joint Chief of Staff <br/> Chief of Bureau of Special Operations-2 (BSO-2)
| battles =
| awards = [[:en:Order of the Union of Burma|Maha Thray Sithu]]<br/>[[:en:Orders, decorations, and medals of Malaysia|Honorary Malaysian Armed Forces Order for Valour (First Degree)]]<br/>[[:en:Orders, decorations, and medals of Malaysia|Gallant Commander of Malaysian Armed Forces]]<br/>Knight Grand Cross First Class of the Most Exalted [[:en:Order of the White Elephant|Order of the White Elephant]] of Thailand
| ethnicity =
| honorific_prefix = [[Field marshal|Senior General]]
}}