လွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႆႈ တီႈ "မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ"

ယႃႇထတ်းယွႆႈ
| 2002 ||[[ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈသိုၵ်းပႆႇဝႆး မၢႆ (44)]] || ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် || ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈ
|-
| 2003 ဢေႃးၵၢတ်ႉ ||[[ၸၼ်ႉၸွမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း]] || ဗိုလ်မှူးချုပ်ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် || ကျောင်းအုပ်ကြီးၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း
|-
| 2004 ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ || [[ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းတူၵ်း]] || ဗိုလ်ချုပ်ၸွမ်ႁၢၼ် || တိုင်းမှူးၽူႈၵွၼ်းတိူင်း
|-
| 2006 || [[ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၼႃႈလိၼ်သၢမ်သဵင်ႇ]] || ၸွမ်ႁၢၼ် || ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း
| 2006 || [[တြိဂံဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်]] || ဗိုလ်ချုပ် || တိုင်းမှူး
|-
| 2007 || [[မြန်မာနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန|ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန]] || ဗိုလ်ချုပ်|| [[အမှတ် (2) စစ်ဆင်ရေး အထူးအဖွဲ့မှူး]]